Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm học 2016 - 2017 gồm bảng ma trận đề thi học kì 1 theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1. Đồng thời đây là nguồn tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo khi ra đề thi cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Trắc nghiệm online: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 1 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Phòng GD&ĐT Tiền Hải

Trường TH Tây Giang

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK1

MÔN: TOÁN – LỚP 1

THỜI GIAN: 40 phút

Năm học 2016 - 2017

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 1, 0, 7, 6, là:

A. 1 B. 0 C. 5 D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 8 , 7, 9 là:

A. 6 B. 8 C.7 D. 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 10 – 3 + 1 =

A. 6 B. 7 C. 8 D. 5

Câu 4. 5 + 4..... 4 + 5. Điền dấu vào chỗ chấm:

A. > B. < C. =

Câu 5. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3 + ...

A. 3 B. 5 C. 2 D. 6

Câu 6. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, ...., 9. là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 7.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

Câu 8. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

A. 6 B. 5 C. 8 D.7

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2: (1 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= ... 5 + 2 + 1= ... 10 – 3 + 3 =...

Bài 3: (1 điểm) <, >, =

2 + 3 ....5 2 + 2....1 + 2 1 + 4 ....4 + 1

2 + 2.....5 2 + 1....1 + 2 5 + 0.....2 + 3

Bài 4: (1 điểm)

Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 5: (0,5 điểm)

Hình bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 theo TT 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đánh giá bài viết
1 8.658
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm