Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề số 2 có bảng ma trận và đáp án chi tiết kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời đề thi học kì 1 lớp 2 này cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2

NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. tháng … năm 20….

Họ và tên HS: ……..……………………

Lớp:………………

Câu 1: Tính nhẩm

9 + 8 =      7 + 6 =       14 – 8 =        17 – 9 =

8 + 7 =      6 + 5 =       15 – 6 =         13 – 7 =

Câu 2: Tuần này, thứ ba là ngày 5 tháng 12. Tuần sau, thứ ba là ngày nào?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Ngày 9 tháng 12         C. Ngày 11 tháng 12

B. Ngày 10 tháng 12       D. Ngày 12 tháng 12

Câu 3: 45kg – 17kg = .......kg. Số thích hợp điền vào chỗ trống là số mấy?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. 25     B. 28     C. 38       D. 62

Câu 4: Số liền trước của 70 là số nào?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. 60      B. 69     C. 71      D. 80

Câu 5: Kết quả của dãy tính: 44 + 16 – 27 là bao nhiêu?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. 60      B. 23       C. 33       D. 87

Câu 6: Tìm x:

50 - x = 25                            x – 15 = 27

...................................................... ……………..….….….……………

..................................................... …………………………..…………

Câu 7: Hoàng cân nặng 26 kg, Minh cân nặng hơn Hoàng 5 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. 31kg      B. 30kg       C. 21kg     D. 19kg

Câu 8: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 9: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 6 hình

B. 7 hình

C. 8 hình

D. 9 hình

Câu 10: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng để được thêm 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 2

Mỗi câu 1 điểm (10 câu = 10 điểm).

Câu 1: Mỗi ý được 1/8 điểm

Câu 2: Khoanh đúng đáp án D, được 1 điểm

Câu 3: Khoanh đúng đáp án B, được 1 điểm

Câu 4: Khoanh đúng đáp án B, được 1 điểm

Câu 5: Khoanh đúng đáp án C, được 1 điểm

Câu 6: Làm đúng mỗi ý được ½ điểm

Câu 7: Khoanh đúng đáp án A, được 1 điểm

Câu 8: Đặt câu trả lời đúng, phép tính đúng, đáp số đúng được 1 điểm (sai hoặc thiếu mỗi phần trừ ¼ điểm)

Đáp số: 35kg

Câu 9: Khoanh đúng đáp án D, được 1 điểm

Câu 10: Kẻ đúng yêu cầu, được 1 điểm

Ví dụ:

 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì 1 lớp 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

 

TN

 

TL

 

TN

 

TL

 

TN

 

TL

 

TN

 

TL

 

1

Số học và phép tính

Số câu

 

1

2

   

1

   

4 câu

Câu số

 

1

4,5

   

6

     

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

     

1

     

2 câu

Câu số

2

     

3

       

3

Yếu tố hình học

 

Số câu

   

1

       

1

2 câu

Câu số

   

9

       

10

 

 

4

 

Giải bài toán có lời văn

Số câu

       

1

   

1

2 câu

Câu số

       

7

   

8

 

 

 

Tổng số

 

 

TS câu

 

2 câu

3 câu

03 câu

2 câu

10 câu

 

TS điểm

 

2điểm

 

3 điểm

3 điểm

2 điểm

10 điểm

 Ngoài đề thi trên, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 2 Tiếng Việt lớp 2 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đánh giá bài viết
2 8.152
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm