Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Gio Hải, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Gio Hải, Quảng Trị năm học 2016 - 2017 có đáp án là tài liệu ôn luyện hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3, giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức đã được học trong học kì I lớp 3 môn Toán. Mời các em tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Gio Hải, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

Trường tiểu học Gio Hải

Lớp: 3

Họ tên học sinh: ……………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Toán

Năm học: 2016-2017

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Tính nhẩm (2 điểm)

9 x 8 =        6 x 3 =         30 : 6 =          25 : 5 =

8 x 7 =        8 x 4 =         28 : 4 =          40 : 5 =

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất (1 điểm)

a) 1/2 của 6 m là:

a. 16 m          b. 10 m          c. 4 m          d. 6m

b) 1/5 của 30 kg là:

a. 6kg           b. 150 kg         c. 25 kg          d. 35 kg

Câu 3: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 231 - 79          b) 107 + 123        c) 312 x 3         d) 625 : 4

…………….        ……………           …………….       …………..

…………….        ……………           …………….       …………..

……………         ……………           …………….       …………..

Câu 4: Tính gía trị của biểu thức (2 điểm)

70 + 30 : 3 = ……………            142 x (42 – 40) = ……………………

         ……………………………               ……………………….…

Câu 5: Bài toán (3 điểm)

Một quyển truyện dày 532 trang, Lan đã đọc 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà Lan chưa đọc?

Bài giải

……………………………………………………….……………..

……………………………………………………….……………..

……………………………………………………….……………..

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: Mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm

9 x 8 = 72       6 x 3 = 18       30 : 6 = 5         40 : 5 = 8

8 x 7 = 56       8 x 4 = 32       25 : 5 = 5        28 : 4 = 7

Câu 2: Khoanh vào mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

a) 1/2 của 6 m là: c. 3 m

b) 1/5 của 30 kg là: a. 6kg

Câu 3: Đặt tính rồi tính

  • Mỗi bài tính đúng đạt 0,5 điểm.
  • Đặt tính đúng, kết quả sai đạt 0,25 điểm.
  • Đặt tính sai, kết đúng sai không tính điểm.

a) 152           b) 230           c) 936            d) 156 dư 1

Câu 4: Mỗi bài tính đúng đạt 1 điểm

  • Thực hiện tính theo quy tắc đúng mỗi bước đạt 0,25 điểm
  • Bước 1 sai, kết quả đúng không tính điểm.

70 + 30 : 3 = 70 +10          142 x (42 – 40) = 142 x 2

         = 80                          = 284

Câu 5:

  • Mỗi lời giải đúng, phép tính đúng đạt 1,25 điểm
  • Đáp số đúng ghi 0,5 điểm
  • Lời giải đúng, phép tính sai đạt 0,25 điểm
  • Lời giải sai, phép tính đúng đạt 0,25 điểm
  • Phép tính đúng kết quả sai không tính điểm
Đánh giá bài viết
1 7.948

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm