Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm 2017 - 2018

4 3.610

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 Toán lớp 3. Mời các em cùng tham khảo và tải về.

Đề thi học kì 1 môn Toán 3:

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 3

Năm học 2017 – 2018

(Thời gian làm bài 40 phút)

 

Điểm

Lời phê của thầy cô

 

.....................................

………………………………………….

………………………………………….

I. Phần I: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Năm 2013 có 365 ngày, 1 tuần lễ có 7 ngày. Vậy năm 2013 có:

A. 52 tuần lễ                         B. 5 tuần lễ và 15 ngày

C. 52 tuần lễ và 1 ngày                 D. 52 tuần lễ và 15 ngày

Câu 2. Một hình vuông có chu vi là 44m. Cạnh của hình vuông đó là:

A. 10m              B. 12m             C. 4m                D. 11m

Câu 3. Ba số được điền vào dãy số 21; 28; 35; …;…;…; 63; 70 là:

A. 43; 44; 45          B. 42; 49; 56         C. 56; 49; 42          D. 47; 43; 49

Câu 4. 9dam 8dm = …dm. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 98                B. 908             C. 980                D. 9080

Câu 5. Năm nay cháu 8 tuổi, bà 56 tuổi. Hỏi tuổi bà gấp mấy lần tuổi cháu?

A. 4 lần              B. 5 lần            C. 6 lần                D. 7 lần

Câu 6. Một số chia cho 7 được thương là 14 và số dư là 5. Số đó là:

A. 106               B. 115              C. 103                 D. 136

Câu 7. Số góc vuông có trong hình vẽ là:

A. 5            C.6

B. 7            D. 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm 2017 - 2018

II. Phần II. TỰ LUẬN (6,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Đặt tính và tính:

 486 + 303

………....

…………

…………

 670 - 261

…………

…………

…………

 106 x 9

………..

………..

………..

 872 : 4

…………….

…………….

…………….

Câu 2 (1 điểm). Tìm

a) x + 23 = 81 - 37

………………….

………………….

………………….

b) 100: x = 4

…………………

…………………

…………………

Câu 3 (1 điểm). Tính giá trị biểu thức:

a. 141 - 48 : 2 =…………….

= ……………..

b.10 x (145 - 123) =……………….

= ………………...

Câu 4 (2 điểm): Một cửa hàng có 135kg đường, đã bán 1/5 số ki – lô – gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 5 (0,5 điểm)

Thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính sau và tính để được kết quả là 22

 3 + 8 x 4 - 2

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm 2017 - 2018. Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm 2017 - 2018 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 3.610
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm