Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 được VnDoc.com sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG

TRƯỜNG TH DUY PHIÊN

Họ tên:…………………………….

Lớp:…………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: TOÁN – LỚP 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)

(Đề chính thức)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước các câu trả lời đúng:

1. Năm 1860 thuộc thế kỉ nào?

A, XVII B, XVIII C, XIX D, XX

2. Kho thứ nhất chứa 314 kg; kho thứ hai chứa 326 kg; kho thứ ba chứa 338 kg; kho thứ tư chứa 350 kg. Trung bình mỗi kho chứa là:

A, 180 kg B, 332 kg C, 284 kg D, 336 kg

3. Số nào chứa chữ số 3 có giá trị là 3000?

A, 36512 B, 65312 C, 54832 D, 53727

4. 5dm2 = ……….cm2.

A, 50 B, 5000 C, 500 D, 100

5. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 60 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi khu vườn đó là:

A, 300m B, 360m C, 7200m D, 240m

6. Giá trị của biểu thức 102735 x m với m = 7 là:

A, 719145 B, 719135 C, 720145 D, 719035

Bài 2.

1. Viết kết quả vào chỗ chấm

a) 4 tấn 15 kg = …….kg b) 2 thế kỉ 20 năm = …….năm

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ……

36 x 15 = 540 …………. 3425 x 18 = 60650.. ……

Bài 3. Đặt tính rồi tính

a) 2098 x 35 b) 2387 x 405 c) 9468 : 48

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 4. Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi, bao nhiêu em chưa biết bơi?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 5. Khối lớp 4 có 318 học sinh, mỗi học sinh mua 8 quyển vở. Khối lớp 5 có 297 học sinh, mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi cả hai khối lớp đó mua tất cả bao nhiêu quyển vở?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

B

D

C

B

A

Thang điểm

0,5

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

Bài 2.

1. Mỗi ý đúng cho 0,25đ

a) 4015 kg b) 220 năm

2. Mỗi ý đúng cho 0,25đ

36 x 15 = 540 Đ 3425 x 18 = 60650 S

Bài 3. Đặt tính rồi tính (Mỗi ý đúng cho 0,5đ)

Bài 4. 1,75đ

Bài giải

Số em đã biết bơi là: 0,25đ

(30 – 6) : 2 = 12 (em) 0,5đ

Số em chưa biết bơi là: 0,25đ

30- 12 =18 (em) 0,5đ

Đáp số: Số em đã biết bơi là: 12 em và chưa biết bơi là 18 em (0,25đ)

Bài 5. 2,25đ

Bài giải

Khối lớp 4 mua số quyển vở là: (0,2đ)

8 x 318 = 2544 (quyển) (0,5đ)

Khối lớp 5 mua số quyển vở là: (0,2đ)

9 x 297 = 2673 (quyển) (0,5đ)

Cả hai khối lớp mua số quyển vở là: (0,2đ)

2544 + 2673 = 5217 (quyển) (0,5đ)

Đáp số: 5217 quyển vở (0,15đ)

(HS có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau. Đúng là đạt điểm tối đa)

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2018 - 2019 khác:

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2018 - 2019 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc khác:

Trên đây, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019. Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán 4 năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.438
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm