Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2016 - 2017

31 28.201

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1. Đồng thời đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo khi ra đề thi cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Đoàn Kết, Bình Phước năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Trường TH…………………

Lớp: 5

Họ và tên: ………………………

KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017

Môn: TOÁN LỚP 5

(Thời gian làm bài 40 phút)

Câu 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (mỗi câu 0,5đ)

a) Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:

A. 5/10     B. 5/10000     C. 5/100       D. 5/1000

b) Số lớn nhất trong các số: 0,6; 0,32; 0,047; 0,205 là:

A. 0,32      B. 0,6      C. 0,047       D. 0,205

c) Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 2,18dm, chiều rộng 1,5dm là:

A. 3,247dm2     B. 32,7 dm2     C. 3,27 dm2      D. 3,207 dm2

d) 30% của 97 là:

A. 0,291       B. 291      C. 2,91        D. 29,1

đ) Tìm số tự nhiên y sao cho: 3,4 x y = 20,4

A. y = 5       B. y = 6     C. y = 7      D. y = 8

e) Số thích hợp chỗ có dấu chấm: 4dm2 25mm2 = ......................mm2

A. 40025      B. 40250     C. 42500        D. 4250

Câu 2. Đặt tính rồi tính: (2đ)

a) 397,45 + 32,473

b) 627,50 – 461,39

c) 34,05 x 4,6

d) 45,54 : 1,8

Câu 3. Tính: (1,5đ)

3,9 x 100 = ..................

23,1 : 100 = .....................

30,09 x 1000 = ..................

Câu 4. (1,5đ)

a) Tìm x                b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

7,9 – X = 2,5 + 0,3          26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5
...................................... ................................................
...................................... ................................................
...................................... ................................................
...................................... ................................................

Câu 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích để trồng rau. Tính diện tích phần đất trồng rau? (2đ)

Bài giải
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời chính xác mỗi câu được 0,5đ

Câu

a

b

c

d

đ

e

Khoanh đúng

C

B

C

D

B

A

Câu 2. Đặt tính đúng mỗi bài 0,5 điểm. Lưu phép nhân phải xem từng tích riêng; phép chia phải xem số dư tương ứng với từng chữ số của thương.

a) 1,833        b) 53,108       c) 37,281       d) 25,3

Câu 3. Tính: (1,5đ)

3,9 x 100 = 390 (0,5đ)           23,1 : 100 = 0,231 (0,5đ)

30,09 x 1000 = 30090 (0,5đ)

Câu 4. (1,5đ )

a) Tìm x:              b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

7,9 – X = 2,5 + 0,3         26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5

7,9 – X = 2,8 (0,25đ)       = 26,34 x (0,5 + 0,5) (0,25đ)

X = 7,9 – 2,8 (0,25đ)       = 26,34 x 1 = 26,34 (0,25đ)

X = 5,1 (0,5đ)

Câu 5. (2 điểm)

Giải:

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: (0,5đ)

28 x 15 = 420 (m2) (0,5đ)

Diện tích phần đất trồng rau là: (0,5đ)

420 x 20 : 100 = 84 (m2) (0,5đ)

Đáp số: 84 m2.

Đánh giá bài viết
31 28.201
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm