Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên năm học 2018 - 2019

1 1.431
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Phòng GD&ĐT Yên Mỹ ĐỀ KIM TRA CUI HC KÌ I
Trường TH Nguyn Văn Linh Năm học 2018 - 2019
H và tên HS: ................................................ Môn Toán
Lp: 5B (Thi gian làm bài 40 phút)
Đim
Nhn xét ca giáo viên
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
u 1: (0,5 điểm) Hãy khoanh vào ch cái trước câu tr lời đúng:
Ch s 7 trong s thp phân 98,725 ch giá tr :
A.
7
1000
B.
7
100
C.
7
10
D. 7
u 2: (0,5 điểm) S thp phân gm: Sáu ơi đơn vị, ba phn trăm, bốn phn
nghìn được viết là:
A. 60,340 B. 60,034 C. 60,4300 D. 60,0304
u 3: (0,5 điểm) Phân s thp phân là:
A. B. C. D.
u 4: (0,5 điểm) Các s thập phân được viết t bé đến ln là:
A. 0,09 ; 0,197 ; 0,32 ; 0,48 ; 0,5
B. 0,5 ; 0,48 ; 0,32 ; 0,197 ; 0,09
C. 0,32 ; 0,48 ; 0,197 ; 0,09 ; 0,5
D. 0,5 ; 0,32 ; 0,48 ; 0,09 ; 0,197
u 5: (0,5 điểm) 40% được viết dưới dng phân s ti gin là:
A.
2
5
B.
4
10
C.
40
100
D.
2
50
u 6: (0,5 điểm) Viết s thích hp vào ch chm:
5 tấn 453 kg = …… tn.
u 7: (0,5 điểm) Phép chia dưới đây có thương 2,51. S dư trong phép chia đó là:
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
42,75 17 A. 8 B. 0,08
08 7 2,51 C. 0,8 D. 0,008
0 25
08
u 8: (0,5 điểm) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3,5 cm và chiều rộng 2,5 cm :
A. 6 m B. 12 m C. 12cm D. 6cm
u 9: (2 điểm) Đặt tính ri tính:
a) 329,765 + 42 b) 108,34 - 95,658 c) 22,36 x 4,5 d) 482,4 : 1,2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
u 10: (1,5 điểm) Tìm x:
a) x - 3,5 = 2,4 + 1,5 b) x + 6,14 = 27,8 - 8,6
c) 4,3 x x = 3,8 x 4,3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
u 11: (1,5 điểm) Mt miếng đất hình ch nht chiu i là 21m, chiu rng
16m. Người ta ly 25% diện tích đất đểy nhà. Tính din đất đểy nhà?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
u 12: (1 điểm) Tính bng cách thun tin nht:
38,76 x 3,75 + 3,75 x 61,24
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên năm học 2018 - 2019 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức trước khi thi học kì 1, đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo sử dụng để làm bài tập cho các em học sinh. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên năm học 2018 - 2019, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5.

Đánh giá bài viết
1 1.431
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm