Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Thanh An, Điện Biên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Thanh An, Điện Biên năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo được VnDoc sưu tầm và chọn lọc không chỉ là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5 mà quý giáo viên cùng phụ huynh cũng có thể sử dụng để làm đề ôn tập, củng cố kiến thức cho các em. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em tham khảo.

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016

PHÒNG GĐ&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Trường Tiểu học Thanh An

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2015 -2016

Môn: Toán - Lớp 5

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Kết quả phép cộng: 76,27 + 2,46

A. 78,73 B. 87,37 C. 73,78

b) Kết quả phép trừ: 87,63 - 25,18

A. 62,54 B. 62,45 C. 65,42

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Kết quả phép nhân: 0,425 × 4

A. 10,7 B. 1,07 C. 1,7

b) Kết quả phép chia: 4,8 : 4

A. 1,2 B. 1,02 C. 10,2

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Nhẩm: 34,5 : 10

A. 345 B. 3,45 C. 3450

b. Nhẩm: 56,47 × 0,01

A. 0,5647 B. 5,647 C. 564,7

Câu 4: Tìm x (2 đ)

a. x - 2,4 = 9,1 : 3,5

b. 190 : x = 22,96 - 15,36

Câu 5: (1 điểm) Viết số vào chỗ chấm

a) 2km 546m = ............m

b) 345,6 kg = ..........yến

Câu 6: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có diện tích là 13,11m2, chiều rộng bằng 2,3m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Câu 7: (2 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh vườn để trồng rau muống, 10% diện tích để trồng rau cải. Tính diện tích phần đất trồng rau muống, diện tích phần đất trồng rau cải?

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

I. Hướng dẫn chấm

- Bài kiểm tra cho theo thang điểm 10

- Điểm của bài kiểm tra được làm tròn và là số nguyên (Thí dụ: 9,25 làm tròn thành 9; 9,5 làm tròn thành 10)

II. Đáp án biểu điểm.

Câu 1 (1 điểm) Khoanh đúng mỗi câu 0,5 điểm

Câu hỏi

a

b

Đáp án

A

B

Câu 2 (1 điểm) Khoanh đúng mỗi câu 0,5 điểm

Câu hỏi

a

b

Đáp án

C

A

Câu 3 (1điểm) Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

Câu hỏi

a

b

Đáp án

B

A

Câu 4 (2 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 1 điểm

a. x - 2,4 = 9,1 : 3,5 b. 190 : x = 22,96 - 15,36

x - 2,4 = 2,6 190 : x = 7,6

x = 2,6 + 2,4 x = 190 : 7,6

x = 5 x = 25

Câu 5: (1 điểm) Viết số vào chỗ chấm mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 2km 546m = 2546 m

b) 345,6 kg = 34,56 yến

Câu 6: (2điểm)

Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là: 13,11 : 2,3 = 5,7 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: (2,3 + 5,7) × 2 = 16 (m)

Đáp số: 16m

Câu 7: (2 điểm)

Bài giải:

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

20 × 15 = 300 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích phần đất trồng rau muống là:

300 : 100 × 25 = 75 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích phần đất trồng rau cải là:

300 : 100 × 10 = 30 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích trồng rau muống và diện tích trồng rau cải là:

75 + 30 = 105 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 105 (m2)

Đánh giá bài viết
2 1.911
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm