Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 có đáp án - Đề số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên: ……………………….
ĐỀ THI HỌC 1 NĂM 2019
MÔN: TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu 1: Trong cac ân  au, ân  n婰o iểu in  u 
3
4
-
?
A.
6
2
-
B.
8
6-
C.
9
12-
D.
12
9
-
Câu 2: Nêu
x
9  ng:
A. 3 B. 6 C. 9 D. 81
Câu 3: Bi   un i 婰 i 3  1. i 1  ng:
A.
1
3
B.
1
3
C. 3 D. 3
Câu 4: ng ng A rong n ䷰ au 婰 đ  c䦐a 婰m :
A. 2
B. B. 2
C. C.
D. D. 
Câu 5: Tam gic ABC c
µ
µ
B C=
,
136
0
. c B ng:
A. 44
0
B. 32
0
C. 27
0
D. 22
0
Câu 6: Cc  iểu n婰o au đâ in đ đng Rn c gc ngo婰i c䦐a am gic:
3 2 1 1
3
2
1
x
y
A
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. i gc ngo婰i c䦐a am gic ng ng ai gc rong.
B. i gc ngo婰i c䦐a am gic ng ng ai gc rong ng  i n.
C. i gc ngo婰i c䦐a am gic ng ng a gc rong.
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm). Tực in é Rn (ng cc ợ ý nu c ể)
a/
1 1 1 1
1 .21 1 .1
2 3 2 3
/
2 0 1
2 2
1 2 3
3 : 2 :
2 3 4
c/
12 27 3
.
Bài 2: (1,5 điểm). Tm i:
a/
2 2 1
5 1 4
3 3 2
x
/
2
27 9
x
c/
1,5 2x
Bài 3: (1,5 điểm). Ba an Lâm, CR, Dũng c 60 câ  婰    i 3, 4, 5.
TRn   c䦐a mi n?
Bài 4: (2,0 điểm). Co gc nọn , Trên ia   điểm A, B ao co A 3
cm, B 5cm. Trên ia   điểm C, D ao co C A, D B. Ni AD 婰
BC cắ nau i I.
a/ Cứng min
AD
CB
/ Cứng min IA IC
c/ Cứng min I 婰 ia ân gic c䦐a
xOy
Bài 5: (0,5 điểm) Tm TLN c䦐a iểu ức: A
1004 1003x x
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 7 MÔN TOÁN
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm). Cọn đng đ n co 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
 n
C
D
B
B
D
B
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) .Tực in é Rn (ng cc ợ ý nu c ể).
a/
1 1 1 1
1 .21 1 .1
2 3 2 3
1 1 1
1 21 1
2 3 3
Co 0,25 đ.
1
1 .20 30
2
Co 0,25 đ.
/
2 0 1
2 2
1 2 3
3 : 2 :
2 3 4
9 4 : 4 + 1
4
:
3
Co 0,25 đ.
10 +
3 37
4 4
Co 0,25 đ.
c/
12 27 3
2 3 3 3 3
Co 0,25 đ.
3 2 3 1 4 3
Co 0,25 đ.
Bài 2: (1,5 điểm) Tm i:
a/
2 2 1
5 1 4
3 3 2
x
17 17
3 6
x
Co 0,25 đ.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án năm 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 - Đề 2 là đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán mới nhất trên VnDoc.com với 6 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi có đáp án đi kèm cho các em học sinh luyện tập, làm quen với đề, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 có đáp án - Đề số 2 nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 được VnDoc sưu tầm và biên soạn bám sát với nội dung học trên nhà trường, nhằm mang tới nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kĩ lưỡng cho các bài thi học kì 1 sắp tới. 

Mời các em tải toàn bộ đề và đáp án tại file tải phía dưới của Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 có đáp án - Đề số 2. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.577
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm