Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình năm học 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay và chất lượng nhằm phục vụ quá trình giảng dạy môn Toán đối với các thầy cô giáo, còn đối với các bạn học sinh tài liệu giúp củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Kim Đức, Phú Thọ năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

Bài 1 (1,0 điểm) Chọn một chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1. Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = -3 thì y = 12. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

A. k = -0,25 B. k = -4 C. k = -36 D. k = 4

2. Cho hàm số y = f(x) = x2 - 5. Khi đó

A. f(1) = 4 B. f(-2) = -9 C. f(1) > f(-1) D. f(2) = f(-2)

3. Số lít dầu trong bốn thùng dầu lập được thành một tỉ lệ thức. Biết số lít dầu trong ba thùng là 120; 150 và 240. Số lít dầu trong thùng còn lại có thể là

A. 75 B. 100 C. 175 D. 250

4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau.
B. Cho a, b, c là ba đường thẳng phân biệt. Nếu aĐề thi hk1 môn Toán lớp 7b và bĐề thi hk1 môn Toán lớp 7c thì a // c.
C. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác đó.
D. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.

Bài 2 (2,5 điểm)

1. Tính giá trị biểu thức:

Đề thi hk1 môn Toán lớp 7

2. Tìm x, biết: Đề thi hk1 môn Toán lớp 7

Bài 3 (1,5 điểm)

Đường thẳng OA trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = ax.

Đề thi hk1 môn Toán lớp 7

1. Hãy xác định hệ số a?

2. Trên đồ thị, đánh dấu điểm M có hoành độ bằng 3, điểm N có tung độ bằng 0,5. Viết tọa độ của điểm M, điểm N

Bài 4 (1,5 điểm)

Ba đội máy cày có tất cả 38 máy (các máy có cùng năng suất) làm việc trên ba cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 15 ngày, đội thứ hai trong 20 ngày, đội thứ ba trong 24 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy?

Bài 5 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC (AB ≠BC), tia Bx đi qua trung điểm M của AC. Kẻ AE và CF vuông góc với Bx (E và F thuộc Bx).

1. Chứng minh ΔAME = ΔCMF.

2. Chứng minh AF // CE.

3. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AF và CE. Chứng minh P, M, Q thẳng hàng.

Bài 6 (0,5 điểm)

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Tia phân giác của góc C cắt AB tại N. Giả sử BN + CM = BC. Hãy tính số đo góc A?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7

Bài 1 (1,0 điểm) Mỗi ý: 0,25 điểm

1

2

3

4

B

D

A

C

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 7

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 7

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 7

* Ghi chú:

  • Trên đây chỉ là hướng dẫn chấm điểm theo bước cho một cách giải.
  • Các cách giải chính xác khác, giám khảo cho điểm tương ứng.
  • Điểm toàn bài bằng tổng điểm từng câu thành phần, làm tròn đến 0,5. (Ví dụ: 4,25 => 4,5; 4,5 => 4,5; 4,75 => 5,0)
Đánh giá bài viết
16 5.762
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm