Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019

482 213.475

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019. Đề thi hk1 Toán 8 này gồm có 5 câu hỏi tự luận, trong đó 4 câu về đại số, 1 câu về hình học với thời gian làm bài thi là 90 phút. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 này được đánh giá là vừa sức với học sinh, không quá khó, nếu học sinh nắm chắc kiến thức sẽ làm được bài và đạt điểm khá.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2016 - 2017

Trường ....................
Lớp .......................
Họ và tên ..............
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 2xy.3x2y3

b) x.(x2 - 2x + 5)

c) (3x2 - 6x) : 3x

d) (x2 – 2x + 1) : (x – 1)

Câu 2 (2,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 5x2y - 10xy2

b) 3(x + 3) – x2 + 9

c) x2 – y2 + xz - yz

Câu 3 (2,0 điểm). Cho biểu thức: Đề thi hk1 môn toán lớp 8

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 1.

Câu 4 (3,5 điểm). Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

b) Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE = 2EA.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho a + b = 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

1

 

a

2xy.3x2y3 = (2.3).(x.x2).(y.y3) = 6x3y4

0,5

b

x.(x2 - 2x + 5) = x.x2 - 2x.x + 5.x = x3 - 2x2 + 5x

0,5

c

(3x2 - 6x) : 3x = 3x2 : 3x – 6x : 3x = x - 2

0,5

d

(x2 - 2x + 1) : (x - 1) = (x - 1)2 : (x - 1) = x - 1

0,5

2

 

a

5x2y - 10xy2 = 5xy.x – 5xy.2y = 5xy(x – 2y)     

0,5

b

3(x + 3) - x2 + 9 = 3(x + 3) - (x2 - 9) 

= 3(x + 3) - (x + 3)(x - 3) 

= (x + 3)(3 - x + 3)

= (x + 3)(6 - x)         

0,25

0,25

 

0,25

c

x2 - y2 + xz – yz = (x2 - y2) + (xz - yz) 

= (x - y)(x + y) + z(x - y)

= (x - y)(x + y + z)

0,25

0,25

0,25

3

 

a

Điều kiện xác định: Đáp án đề thi hk1 môn toán lớp 8

0,5

b

Rút gọn

Đáp án đề thi hk1 môn toán lớp 8

 

 

0,5

 

 

0,5

c

Thay x = 1 vào A ta có Đáp án đề thi hk1 môn toán lớp 8

 

0,5

4

 

 

 Đáp án đề thi hk1 môn toán lớp 8

0,5

a

Tứ giác MDHE có ba góc vuông nên là hình chữ nhật.

1,0

b

MDHE là hình chữ nhật nên hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Gọi O là giao điểm của MH và DE.

Ta có: OH = OE.=> góc H1 = góc E1

DEHP vuông tại E có A là trung điểm PH suy ra: AE = AH.

=> góc H2 = góc E2

=> góc AEO và AHO bằng nhau mà góc AHO = 900

Từ đó góc AEO = 900 hay tam giác DEA vuông tại E.

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

c

DE = 2EA <=> OE = EA <=> tam giác OEA vuông cân  

<=> góc EOA = 450 <=> góc HEO = 900

<=> MDHE là hình vuông

<=> MH là phân giác của góc M mà MH là đường cao nên tam giác MNP vuông cân tại M.

 

0,5

 

0,5

5

 

 

M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b)

= (a + b)(a2 - ab + b2) + 3ab((a + b)2 - 2ab) + 6a2b2(a + b)

= (a + b)((a + b)2 - 3ab) + 3ab((a + b)2 - 2ab) + 6a2b2(a + b)

 

0,25

= 1 - 3ab + 3ab(1 - 2ab) + 6a2b2

= 1 - 3ab + 3ab - 6a2b2 + 6a2b2 = 1

 

0,25

Các đề thi học kì 1 lớp 8 khác:

Mời các em tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Tài liệu học tập lớp 8, Đề thi giữa kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8

Sau những giờ học tập căng thẳng, mời các em học sinh giải lao qua những bài trắc nghiệm tính cách, trắc nghiệm IQ vui của chúng tôi. Hy vọng, những bài test nhanh này sẽ giúp các em giảm bớt căng thẳng mệt mỏi, có tinh thần tốt nhất cho mỗi buổi đến trường.

  1. Bạn sẽ là bạn gái tương lai của ai trong BTS
  2. Loài vật nào ngủ quên trong tâm hồn bạn?
  3. Bạn thông minh như học sinh lớp mấy?
  4. Đo mức độ "biến thái" của bạn!
Đánh giá bài viết
482 213.475
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm