Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, Hải Dương năm học 2015 - 2016

2 4.126

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, Hải Dương năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 90 phút. Đáp án đã được cập nhật đầy đủ. Mời bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy chọn chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi

Câu 1: x2 - 4 bằng:

A. (x + 2)(x - 2)      B. (x - 2)2      C. (x + 2)2     D. 2(x - 2)

Câu 2: Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

A. Hình thang     B. Hình thang vuông     C. Hình thang cân    D. Hình bình hành

Câu 3: Kết quả của phép tính (x + y)2 – (x – y)2 là:

A. 2y2       B. 2x2        C. 4xy         D. 0

Câu 4: Cho hình vẽ: Đề thi hk1 môn toán lớp 8. Diện tích tích tam giác ABC bằng:

A. ½AB.AC     B. ½AB.BC        C. ½AH.BC       D. Cả A và C

Câu 5: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

A. Hình vuông     B. Hình chữ nhật     C. Hình thang cân       D. Cả A và B

Câu 6: Phân thức đối của phân thức Đề thi hk1 môn toán lớp 8 là:

Đề thi hk1 môn toán lớp 8

B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm). Thực hiện các phép tính:

a) 3x(x- 2x)       Đề thi hk1 môn toán lớp 8

Câu 2: (2,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x + 4y         b) x2 + 2xy + y2 - 1

Câu 3: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 4cm, AC = 8cm. Gọi E là trung điểm của AC và M là trung điểm của BC.

a) Tính EM

b) Vẽ tia Bx song song với AC sao cho Bx cắt EM tại D. Chứng minh rằng tứ giác ABDE là hình vuông.

c) Gọi I là giao điểm của BE và AD. Gọi K là giao điểm của BE với AM.

Chứng minh rằng: Tứ giác BDCE là hình bình hành và DC = 6.IK.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

A. TRẮC NGHIỆM: (Đúng hết các đáp án trong mỗi câu 0,5 điểm)

CÂU

1

2

3

4

5

6

ĐÁP ÁN

A

C

C

D

D

A

B. TỰ LUẬN

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Học sinh làm cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa. Tùy theo thang điểm của mỗi câu mà giáo viên phân điểm cho các bước giải.

Đánh giá bài viết
2 4.126
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm