Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

4 18.601

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra học kì I lớp 12 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề thi môn Lý có đáp án đi kèm, thuận tiện hơn khi luyện tập và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12

1

B

11

B

21

D

31

B

2

D

12

C

22

A

32

C

3

B

13

D

23

C

33

B

4

C

14

C

24

A

34

C

5

A

15

C

25

C

35

B

6

D

16

C

26

B

36

B

7

D

17

D

27

A

37

B

8

D

18

D

28

D

38

D

9

A

19

A

29

A

39

A

10

A

20

B

30

C

40

A

Đánh giá bài viết
4 18.601
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm