Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh được biên tập theo chương trình mới First Friend 1 của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Listen and match (nghe và nối)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

II. Listen and tick V or cross X (nghe và đánh V hoặc X)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

III. Listen and tick (Nghe và tick)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

IV. Circle the correct answer. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

V. Fill in the gaps: Điền vào chỗ trống

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

VI. Circle the correct answer. Khoanh tròn vào từ đúng dưới mỗi tranh.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

VII. Fill the gaps. Hãy viết thêm một con chữ còn thiếu ở mỗi từ để được từ đầy đủ

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

VIII. Reorder the word. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

ĐÁP ÁN

I. Listen and match

1. E 2. B 3. D 4. F 5. C

II. Listen and tick V or cross X

1. V 2. X 3. V 4. X 5. V

III. Listen and tick

1. A 2. b 3. a

IV. Circle the correct answer

1. A 2. b 3. a 4. a 5. b

V. Fill the gaps

2. Sun 3. sail 4. river 5. rabbit 6. sea

VI. Circle the correct the answer.

1. Running 2. singing 3. riding bike 4. flying kite

VII. Write suitable letter

1. Bus 2. bike 3. sand 4. rainbow 5. kitten

VIII. Reorder the word

1. Pop corn 2. pasta 3. pizza 4. nuts 5. teddy bear

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 5.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm