Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh theo chương trình First Friends 1

5 4.551
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên: .................................................
Lớp: 1 ....
ANH NGỮ LEARN TO LIVE 01
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: TIẾNG ANH
Năm học: 2016- 17
I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts.)
0
1
2
3
4
5
toes teddy bear octopus umbrella Seasaw sing
II. Sắp xếp những chữ cái sau thành t nghĩa (2.5 pts.)
0.
a p l e p
apple .
1.
sohes
…………………………
2.
r a t b i b
………………………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3.
l o i n
…..………………………
4.
d d a
………………………….…
5.
u m m
………………………….…
III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts.)
0. What is this? 1. How many mangoes?
It is a _______. ___________ mangoes.
a. water bottle a. six
b. box b. five
2. How many carrots? 3. What is this?
There are ________ . It is a _________ .
a. five a. shirt
b. four b. skirt
4. I can …….. 5. How many flowers?
a. run _______ flowers.
b. sing a. six
b. five
IV. Đếm, nối viết (2.5 pts)
4 + 2 = …....
3 + 4 = ……
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên: .................................................
Lớp: 2..............
ANH NGỮ LEARN TO LIVE
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: TIẾNG ANH
Năm học: 2016-2017
I. Nối tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)
0
1
2
3
4
5
rice plant chicken parrot sandwich mop
II. Viết (2.5 pts)
umbrella flowers crab bed lion clown
Điểm MARK Lời nhận xét của giáo viên COMMENTS
………………………………………………………………………………
………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………
2 + 2 = ……
3 + 2 = …...
1 + 2 = …....

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh theo chương trình First Friends 1 là tài liệu ôn thi học kỳ 2 dành cho các em học sinh lớp 1 cực hay. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

Nhằm giúp các em lớp 1 có kì thi học kì 2 đạt kết quả cao tất cả các môn, VnDoc.com không chỉ sưu tầm và đăng tải những học liệu môn tiếng Anh mà còn có cả môn Toántiếng Việt. Mời thầy cô và phụ huynh vào trang tham khảo và tải về cho các em luyện tập nhuần nhuyễn để có kì thi diễn ra thành công nhất.

Đánh giá bài viết
5 4.551
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh Xem thêm