Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh thí điểm có đáp án

6 9.934

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 1 được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm bộ đề thi cuối năm lớp 1 môn Anh: Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 HOT

Câu 1: Đọc và nối từ với tranh cho đúng. (2,5đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 2: Khoanh tròn vào từ đúng dưới mỗi tranh. (3đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 3: Hãy viết thêm một con chữ còn thiếu ở mỗi từ để được từ đầy đủ (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 4: Hãy tập viết các từ sau (mother, father, sun, window) (4đ)

Câu 5: Điền chữ cái còn thiếu trong bảng chữ cái Tiếng Anh sau (2đ)

a   _   c   d    e    f   _     h    i

j   k    _   m   n   o    p    q   _

s   t    u    _    w   x    y    z

Câu 6: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau (3đ)

1. _ pple 2. _ at 3. h_ n 4. g_ at 5. b_

6. _ ook 7. j_ g 8. mo_ key 9. p_ ncil 10. r_ t

Câu 7: Nối từ Tiếng Anh ở cột A với nghĩa Tiếng Việt ở Cột B (3đ)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Câu 8: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu (2đ)

monkey  -   have   -  like   -  you

1. I …………………. a pen.

2. Where is the …………………….? => It’s in the tree.

3. An apple for ………………..

4. I …………………. to fish with my father

Câu 9: Tô màu cho tranh theo hướng dẫn (2đ)
1. Chicken: yellow
2. Cloud: blue
3. Sun: orange
4. House: brown
5. Flowers: pink and purple

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đáp án có trong file tải, tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh thí điểm có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 9.934
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh Xem thêm