Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh trường Tiểu học Minh Hòa, Bình Dương có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
1
I. Circle the answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):
1/ How are you?
a. I’m fine .Thank you.
b. I’m John.
2/ What color is this?
a. It’s black.
b. It’s a bag.
3/ What’s this?
a. Yes, it is.
b. It’s a pen.
4/ Is this a book?
a. It’s a pen.
b. No, it is not.
II) Look and circle the answer a or b (Xem tranh khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):
1/ a. sit down.
b. look at the board.
2/ a. Put your book away.
b. Raise your hand.
3/ a. Open your book.
b. Close your book.
4/ a. Stand up.
b. Sit down.
5/ a. Is this a book? Yes, it is .
b. Is this a pencil? Yes, it is.
6/ a. It’s a chair.
b. It’s a ruler.
III) Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):
1/ What is your ……………?
2/ ……………name is Andy.
3/ What ………………this?
4/ It’s a ……………
5/ What ……………is this?
Dau Tieng District -Education Department.
Minh Hoa Primary School
Class: 1
Full name:________________
SECOND - TERM
TEST
Subject: English.
Time: 35 minutes
Mark (s)
Color; is; blue; book; name; my
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
2
6/ It’s a ……………pencil.
IV) Match the question with the right answer. (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):
1/ What’s your name?
2/ How are you?
3/ What’s this?
4/ Is this a ruler?
5/ What color is this?
a. It’s a desk.
b. It’s blue.
c. Yes, it is.
d. My name is Lan.
e. I’m fine. Thank you.
1/_____ 2/______ 3/_______ 4/_______ 5/_______
V) Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):
1/ 2/
3/
5/
4/
ĐÁP ÁN
LỚP 1
I) Circle the answer. (2pts):
1/ How are you?
a.I’m fine .Thank you.
b.I’m John.
2/ What color is this?
a.It’s black.
b.It’s a bag.
A
G
A
P
P
L
E
A
H
I
O
O
K
R
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
3
3/ What’s this?
a.Yes, it is.
b.It’s a pen.
4/ Is this a book?
a.It’s a pen.
b.No, it is not.
II) Look and circle the answer a or b (1,5pts):
1/ a.sit down.
b. look at the board.
2/ a. Put your book away.
b. Raise your hand.
3/ a. Open your book.
b. Close your book.
4/ a. Stand up.
b. Sit down.
5/a.Is this a book? Yes, it is .
b.Is this a pencil? Yes, it is.
6/ a. It’s a chair.
b. It’s a ruler.
III) Fill the given words in the blanks. (1,5pts):
1/ What is your …name…………?
2/ …My…………name is Andy.
3/ What …is……………this?
4/ It’s a …book…
5/ What color………is this?
6/ It’s a …blue pencil.
IV) Match the question with the right answer. (2,5 pts):
1/ What’s your name?
2/ How are you?
3/ What’s this?
4/ Is this a ruler?
5/ What color is this?
a.It’s a desk.
b.It’s blue.
c.Yes, it is.
d.My name is Lan.
e.I’m fine. Thank you.
Color; is; blue; book; name ; my

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh trường Tiểu học Minh Hòa, Bình Dương có đáp án là tài liệu ôn thi học kỳ 2 dành cho các em học sinh lớp 1 cực hay có kèm transcript và đáp án cụ thể. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

Nhằm giúp các em lớp 1 có kì thi học kì 2 đạt kết quả cao tất cả các môn, VnDoc.com không chỉ sưu tầm và đăng tải những học liệu môn tiếng Anh mà còn có cả môn Toántiếng Việt. Mời thầy cô và phụ huynh vào trang tham khảo và tải về cho các em luyện tập nhuần nhuyễn để có kì thi diễn ra thành công nhất.

Đánh giá bài viết
1 5.786
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh Xem thêm