Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Trang 1/2 - Mã đề 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
(Đề thi gồm 02 trang)
MÔN TOÁN - LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Họ và tên thí sinh:...................................................Số báo danh:..............................
Mã đề thi
132
(Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi và ghi rõ mã đề thi)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Hãy viết vào tờ giấy thi chữ cái in hoa trước đáp án đúng
Câu 1. Cho hàm số
sin
y x
. Giá trị
2
y
bằng
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
Câu 2. Giới hạn
2
lim 2 2021
x
x x

bằng
A.
0
. B.
. C.
2
. D.
.
Câu 3. Cho lăng trụ tam giác
.
ABC A B C
. Vectơ nào sau đây vectơ chỉ phương của đường
thẳng
?
AB
A.
A C
. B.
A B

. C.
A C
. D.
A B
.
Câu 4. Giới hạn
2 3
lim
3 2
n
n
bằng
A.
. B.
2
3
. C.
2
3
. D.
.
Câu 5. Hàm số nào sau đây liên tục trên
?
A.
1
1
x
y
x
. B.
2
2 3
y x x
. C.
tan
y x
. D.
y x
.
Câu 6. Cho hình chóp
.
S ABC
SA ABC
và
AB BC
. Góc giữa hai mặt phẳng
SBC
và
ABC
là góc nào sau đây?
A.
SBA
. B.
SCB
. C.
SAB
. D.
SCA
.
Câu 7. Một vật chuyển động phương trình
3
( ) 2 3
S t t t
(
t
được tính bằng gy,
S
được
tính bằng mét). Vận tốc của chuyển động tại thời điểm
2 s
t
A.
20 m/s
. B.
24 m/s
. C.
22 m/s
. D.
23 m/s
.
Câu 8. Cho hàm số
4 2
3 4
y x x
đồ thị
C
. Tiếp tuyến của đồ thị
C
tại điểm
1;2
M
có hệ số góc bằng
A.
2
. B.
1
. C.
1
. D.
2
.
Câu 9. Tìm tham số
m
để hàm số
3 2
khi 1
1
khi 1
x
x
f x
x
mx x
liên tục tại
1
x
.
A.
1
2
m
. B.
1
m
. C.
1
4
m
. D.
1
4
m
.
Câu 10. Cho tứ diện
OABC
OA
,
OB
,
OC
đôi một vuông góc với nhau
1
OA
,
2
OB
,
3.
OC
Khoảng cách từ
O
đến mặt phẳng
ABC
bằng
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/2 - Mã đề 132
A.
6
7
. B.
11
6
. C.
6
11
. D.
7
6
.
Câu 11. Cho tứ diện đều
ABCD
. Góc giữa hai đường thẳng
AB
CD
bằng
A.
30
. B.
45
. C.
60
. D.
90
.
Câu 12. Đạo hàm cấp hai của hàm số
4 2
2 3
y x x
A.
3
4 4
y x x
. B.
3
4 4
y x x
. C.
2
12 4
y x
. D.
2
12 4
y x
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu 13 (2,0 điểm). Tính các giới hạn sau:
a)
2
lim 2 2018
x
x
. b)
3.4 2
lim
5.4 3
n n
n n
n
. c)
2
2
3
4 3
lim
9
x
x x
x

.
Câu 14 (1,0 điểm). Tính đạo hàm các hàm số sau:
a)
3 2
3 2020
y x x x
b)
cos3 sin
y x x
.
Câu 15 (1,0 điểm). Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
đồ thị
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của
,
C
biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
3 2020
y x
.
Câu 16 (2,5 điểm). Cho hình chóp đều
.
S ABCD
đáy hình vuông cạnh bằng
2
a
0
a
,
đường cao
6
SO a
(với
O
là tâm của hình vuông
ABCD
).
a) Chứng minh rằng
BD SAC
.
b) Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng
SBC
ABCD
.
c) Tính theo
a
khoảng cách giữa hai đường thẳng
SC
.
AB
Câu 17 (0,5 điểm). Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm với mọi tham số m:
2 3
1 2 2 3 0
m x x x x
.
------------- HẾT-------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019-2020
(HDC gồm 03 trang)
MÔN: TOÁN LỚP 11
A. LƯU Ý CHUNG
- Mỗi câu trắc nghiệm trả lời đúng cho 0,25 điểm.
- Hướng dẫn chấm phần tự luận chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm
bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Mã đề 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C B B C B A D A C A D D
Mã đề 209
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C C D A B B A C D A B D
Mã đề 357
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A C B D C A D B C A B D
Mã đề 485
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D B D A B D C C A B A C
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
13a
Tính giới hạn sau:
2
lim 2 2018
x
x
1,0
Ta có:
2
lim 2 2018 2 2 2018
x
x
2 2018 2020
0,5
0,5
13b Tính giới hạn sau:
3.4 2
lim
5.4 3
n n
n n
n
0,5
Ta có:
1
3
3.4 2
2
lim lim
5.4 3
3
5
4
n
n n
n
n n
n n 
3
5
0,25
0,25
13c
Tính giới hạn sau:
2
2
3
4 3
lim
9
x
x x
x

0,5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi có 12 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm