Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Châu, Tây Ninh

Trang 1/2 - Mã đề 111
SỞ GD & ĐT TỈNH TÂY NINH
THPT TÂN CHÂU
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN 11
Thời gian làm bài : 90 Phút;
(Đề có 2 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
A.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu 1: Kết quả của
4
lim
2
n
A.
−∞
. B.
+∞
. C.
2
. D.
0
.
Câu 2: Giá trị của
2
2
lim
1
x
x
I
x
+
=
A.
. B.
1I
=
. C.
2I =
. D.
4
I =
.
Câu 3: Cho hàm số:
( )
2 2 khi 3
2 khi 3
xx
fx
mx
−≠
=
=
(
m
là tham số). Hàm số đã cho liên tục tại
3
x
=
khi
m
bằng:
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 4: Cho hàm số
( )
2
21fx x x=+−
có đồ thị
( )
P
. Tiếp tuyến của
(
)
P
tại điểm
( )
0; 1
có hệ số góc
A.
0
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 5: Giả sử
( ) ( )
,u ux v vx= =
là các hàm số có đạo hàm tại điểm
x
thuộc khoảng xác định. Chọn
khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A.
( )
uv u v uv
′′
= +
. B.
( )
uv u v uv
′′
=
. C.
( )
uv u v
′′
= +
. D.
( )
uv u v
′′
=
.
Câu 6: Cho hàm số
3sin 2cosyxx= +
. Khi đó
Py y
′′
= +
bằng
A.
6sin 4cosPxx= +
. B.
2
P =
. C.
4cosPx=
. D.
0
P =
.
Câu 7: Trong hình chóp đều, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Các mặt bên là những tam giác vuông cân.
B. Các mặt bên là những tam giác vuông.
C. Các mặt bên là những tam giác cân.
D. Các mặt bên là những hình chữ nhật.
Câu 8: Hình lập phương có cạnh là
5cm
. Khi đó độ dài đường chéo của hình lập phương là
A.
25cm
. B.
53m
. C.
53cm
. D.
52cm
.
B.TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm): Tìm giới hạn
32
3
32
lim
2 23
nn
nn


Câu 2 ( 1 điểm): Tìm giới hạn
4
53
lim
4
+−
x
x
x
Câu 3 ( 1 điểm): Xét tính liên tục của hàm số
( )
2
3 5, khi 2
4 56
, khi 2
2
xx
fx
xx
x
x
+=
=
−−
tại điểm
0
2x =
Câu 4 ( 1 điểm): Tìm đạo hàm của hàm số
22
( 1)(5 3 )yx x=+−
và rút gọn đạo hàm của nó
Câu 5 ( 1 điểm): Tìm đạo hàm của hàm số
( )
( )
44 66
6 sin cos 4 sin cosy xx xx= +− +
Mã đề 111
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/2 - Mã đề 111
Câu 6 ( 1 điểm): Cho hàm số
2
() 2 3y fx x x= =−+
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của
(C) tại điểm có hoành độ
0
2x =
Câu 7 ( 2 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Đường thẳng SA vuông góc với
mặt phẳng đáy và SA=
6a
.
a) Chứng minh
( )
BC SAB
(1 điểm).
b) Tính số đo góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) (1 điểm).
------ HẾT ------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Tân Châu, Tây Ninh

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Châu, Tây Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Châu, Tây Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 8 câu trắc nghiệm và 7 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Châu, Tây Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm