Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Thị xã Quảng Trị

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC:2019 2020
Môn: Tn 11 - Mã đ: 01
(Thi gian làm bài: 90 phút)
ĐỀ 01
Câu 1: (2.0điểm).
Tính các giới hạn sau:
a)
1
lim
3
n
n
.
b)
2
3
23
lim
3

x
xx
x
.
Câu 2: (1.0 điểm).
Cho hàm số:
2
2
()
2
2

xx
khi x
fx
x
m khi x
Tìm
m
để hàm số liên tục tại
2x
.
Câu 3: (2.0 điểm).
Cho hàm số
32
( ) 2 6 6 2019 f x x x x
.
a) Tính
.
b) Giải bất phương trình
'( 1) 6fx
.
Câu 4: (1.0 điểm).
Cho hàm số
21
1
x
y
x
có đồ thị là (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành đ
-2.x
Câu 5: (3.0 điểm).
Cho hình chóp
SABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật cạnh
,3AB a AD a
,
()SA ABCD
,
SA a
.
a) Chứng minh
BC SAB
.CD SAD
b) Tính
tan
với
là góc giữa
SC
ABCD
.
c) Gọi
H
trực tâm tam giác
SBD
. Chứng minh
()AH SBD
.
Câu 6: (1.0 điểm).
Cho hàm số
32
( ) 3 9 1 f x x x x
có đồ thị (H).
Tiếp tuyến của (H) tại
( ; ( ))A a f a
cắt (H) tại
( ; ( )), B b f b b a
, tính b theo a.
-------------------------------- Hết ------------------------------
Hvà tên:..........................................................................SBD...............................Lp.............
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC:2019 2020
Môn: Tn 11 - Mã đ: 02
(Thi gian làm bài: 90 phút)
ĐỀ 02
Câu 1: (2.0điểm).
Tính các giới hạn sau:
a)
2
lim
4
n
n
.
b)
2
4
34
lim
4

x
xx
x
.
Câu 2: (1.0 điểm).
Cho hàm số:
23
3
()
3
3

xx
khi x
fx
x
m khi x
Tìm
m
để hàm số liên tục tại
.
Câu 3: (2.0 điểm).
Cho hàm số
32
( ) 2 6 6 2020 f x x x x
.
a) Tính
'(2)f
.
b) Giải bất phương trình
'( 2) 6fx
.
Câu 4: (1.0 điểm).
Cho hàm số
21
2
x
y
x
có đồ thị là (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ
-1.x
Câu 5: (3.0 điểm).
Cho hình chóp
SABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật cạnh
3,AB a AD a
,
()SA ABCD
,
2SA a
.
a) Chứng minh
BC SAB
.CD SAD
b) Tính
tan
với
là góc giữa
SD
ABCD
.
c) Gọi
H
trực tâm tam giác
SBD
. Chứng minh
()AH SBD
.
Câu 6: (1.0 điểm).
Cho hàm số
32
( ) 3 9 2 f x x x x
có đồ thị (H).
Tiếp tuyến của (H) tại
( ; ( ))A a f a
cắt (H) tại
( ; ( )), B b f b b a
, tính b theo a.
-------------------------------- Hết ------------------------------
Hvà tên:..........................................................................SBD...............................Lớp.............
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
TRƯỜNG THPT TXQT MÔN TOÁN KHỐI 11
Mã đề: 01
Câu
Lời giải
Điểm
C1a.
1đ
1
1
1
lim lim 1
3
3
1

n
n
n
n
0.5
0.5
C1b.
1.0đ
2
33
23
lim lim( 1) 4
( 3)


xx
xx
x
x
0.5đ
0.5đ
C2.
1.0đ
Ta có f(2) = m
2
2 2 2
2
2 ( 2)
lim ( ) lim lim
2
22
13
lim
4
2



x x x
x
x x x x
fx
x
x x x
x
xx
2
lim ( )
x
f x m
f(x) liên tục tại x = 2
m =3/4
0.2
0.2
0.2
0.25
C3a.
1.0đ
32
2
( ) 2 6 6 2019
'( ) 6 12 6
'(1) 0

f x x x x
f x x x
f
0.5đ
0.5đ
C3b.
1.0đ
2
'( 1) 6 6( 1) 12( 1) 0
0 1 2 1 3
f x x x
xx
0.5đ
0.5đ
C4.
1.0đ
Ta có
2
1
'
1
y
x
.
-2 3 xy
' 2 1y
Vây phương trình tiếp tuyến là:
1 2 3 5 y x y x
0.25đ
0.2
0.25đ
0.25
C5a.
1.0đ
+ Ta có:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Thị xã Quảng Trị vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Thị xã Quảng Trị để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 6 câu hỏi tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Thị xã Quảng Trị, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm