Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1: LISTENING
Question 1: Listen and number. (1pt)
a. b. c. d.
Question 2: Listen and circle. (1pt)
1.
What toys do you like?
A.
B.
2.
What are they doing?
A.
B.
3.
Where is the dog?
A.
B.
4.
Is there a fence around the
house?
B.
Question 3: Listen and colour. (1 pt)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
1. My jeans
2. Nam
3. Mai
4. Nga and Phong
Question 4: Listen and draw the lines. (1pt)
Question 5: Listen and complete. (1pt)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
PART II: READING AND WRITING
Question 6: Read and complete. (1pt)
skating playing weather flying park
The (0) weather is fine today. It’s sunny and windy. We are in the (1)……….. ……
Mai and Linda are (2)………………….. kites. Nam, Phong and Tony are (3)…………….
football. Peter and Quan are(4)………………… We are happy in the park.
Question 7: Look at the pictures and circle the right word. (1pt).
1/ There is a …………in the room.
a. table
b. desk
c. chair

Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe + đáp án chi tiết

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.522
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm