Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1. LISTENING ( 20 minutes)
Question 1: Listen and number. (1 pt)
A.
B
C.
D.
Question 2. Listen and write T (True) or F (False)(1pt).
1. Mai has a cat, a dog and a parrot.
2 . The cat is on the table.
3 . The dog is under the bed.
4. The rabbits are in the garden.
Question 3. Listen and draw the line. There is an example.(1 pt)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
A
B
C
D
Question 4. Listen and tick. (1 pt)
B .
C
B.
C
B .
C
B
C
0
1
2
3
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Question 5. Listen and complete. (1pt)
1. The ...............is large.
2. I have a new...................
3. My sister is.........................
4. I like ............................days
PART II. READING AND WRITING ( 15 minutes)
Question 6: Look and read. Put a tick (
) in the box (1 pt)
1. What toys do you like?
A. I like kites .
B. I like trucks.
2. What’s the weather like today?
A. It’s cloudy.
B. It’s sunny.
3. How many dogs do you have?
A. I have two.
B. I have one.
4. What is he doing?
A. He’s cooking.
B. He’s reading.
Question 7: Look and read. Write Yes or No (1pt).
1. I have two goldfish.
____
2. I have a doll.
____
3. It’s rainy in Ha Noi today.
____

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra cuối năm Tiếng Anh 3 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.612
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm