Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH
PART 1: LISTENING (20 minutes)
I. Listen and match. Nghe vẽ một đường thẳng để kết nối. (1 điểm)
II. Listen and tick - Nghe đánh dấu v (1 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
III. Listen and circle - Nghe khoanh tròn vào đáp án đúng (1 điểm)
1. Kate often goes _________.
a. dancing b. shopping c. swimming
2. Paul often plays _______at home.
a. computer games b. badminton c. football
3. Susan often watches________on TV.
a. films b. sports c. cartoons
4. John often listens to ______music.
a. country b. rap c. pop
5. Linda went to her hometown by_______.
a. train b. coach c. plane
IV. Listen and number - Nghe đánh số thứ tự (1 điểm)

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình bộ GD - ĐT nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 5 ôn tập môn Tiếng Anh hiệu quả.

Ngoài nội dung Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh, VnDoc.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
18 1.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm