Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Thanh Miện năm học 2018 - 2019 (đề 1)

1 286
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 1
Họ và tên…………………..
ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút
ĐỀ I:
Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS
được cho trong bảng tần số sau:
Điểm số (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
Tần số (n)
1
2
7
8
5
11
4
2
N = 40
a) Dấu hiệu điều tra đây gì?
b) Dấu hiệu bao nhiêu giá trị khác nhau?
c) Lập bảng tần số, tìm số trung bình cộng? Tìm mốt?
Câu 2: (2.0 điểm)
a) Thu gọn đơn thức A. c định phần hệ số tìm bậc của đơn thức thu gọn, biết:
2 5 3 3 4 2
3 5
4 3
A x y z x y z
b) Tính giá trị của biểu thức
2
3 6C x y xy
tại x = 2, y = 1.
Câu 3: (2.0 điểm) Cho hai đa thức:
3 2
2 4 5N x x x x
a) Tính
( ) ( )M x N x
.
b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)
Câu 4: (1.0 điểm) Tìm nghiệm của c đa thức sau:
a)
1
g( )
7
x x
b)
2
h( ) 2 50x x
2
) ( ) 2019 2018c l x x x
Câu 5: (1.0 điểm) Tìm m để đa thức
2
( ) 1 3 2f x m x mx
một nghiệm x = 1.
Câu 6: (3 điểm)
1.) Cho
ABC
vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC chu vi tam giác
ABC.
2. Cho
ABC
vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D.
Vẽ
DH BC H BC
.
a) Chứng minh:
ABD HBD
b) Trên tia đối của AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H thẳng ng.
BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
Câu
Đáp án
Thang điểm
Câu 1
(1.0 điểm)
a. Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi
học sinh một lớp 7”
0.5
b. 8 giá trị khác nhau. Mốt của dấu hiệu 8
0.5
Câu 2
(2.0 điểm)
a.
2 5 3 3 4 2 5 9 5
3 5 5
4 3 4
A x y z x y z x y z
Hệ số:
5
4
Bậc của đơn thức A 19
0.5
0.5
b. Thay x = 2; y = 1 vào biểu thức
2
3 6C x y xy
ta được:
2
3.2 .1 2.1 6 16C
1.0
Câu 3
(2.0 điểm)
a.
;
3 2
2 4 5N x x x x
4 3 3 2 2
( ) 3 2 2 4 4 5 5M x N x x x x x x x x  
4 2
3 2 10x x
0.5
0.5
b.
4 3
3 4 8P x M x N x x x x
1.0
Câu 4
(1.0 điểm)
a.
1 1
g( ) 0 0
7 7
x x x
Vậy
1
7
x
nghiệm của đa thức
g x
0.5
b.
5
h( ) 0 2 5 0
2
x x x
Vậy
5
2
x
nghiệm của đa thức
h x
0.5
Câu 5
(1.0 điểm)
2
( ) 1 3 2f x m x mx
1x
một nghiệm của đa thức f(x) n ta có:
0.5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Thanh Miện năm 2019 (đề 1)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Thanh Miện năm học 2018 - 2019 (đề 1). Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Thanh Miện năm học 2018 - 2019 (đề 1), các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, , Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 286
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm