18 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán các quận huyện TPHCM

- 1 -
TUYỂN TẬP 19 ĐỀ THI HỌC KỲ 2
TOÁN LỚP 8
CÁC QUẬN HUYỆN TẠI TP.HCM
Năm học 2018 – 2019
Đề 1. ĐỀ THI HỌC KỲ II QUẬN 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian : 90 phút.
Bài 1: (3 điểm). Giải các phương trình sau:
a) 7x 19 = 3x 7 b)
2
4
3
3
12
x
x
x
c)
4
32
22
1
2
x
x
x
x
x
x
Bài 2: (1 điểm). Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
4
2
3
52
2
2
xx
x
x
Bài 3: (1 điểm). Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/h, rồi đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc
lúc đi là 10km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian về nhanh hơn thời gian đi là 24 phút.
Bài 4: (1 điểm). Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 2m thì
diện tích tăng 20m
2
. Tính diện tích của hình chữ nhật lúc đầu.
Bài 5: (1điểm). Một người vào cửa hàng đang muốn chọn mua một cái tủ lạnh trong 2 loại, tủ lạnh loại A
giá 3 triệu đồng và sử dụng trung bình khoảng 500KW điện trong một năm, tủ lạnh loại B giá 4
triệu đồng và sử dụng trung bình khoảng 400KW điện trong 1 năm, biết rằng tủ lạnh loại A tủ
lạnh loại B đều có công năng như nhau và giá 1KW điện là 2000đồng.
a) Viết biểu thức biểu thị tổng số tiền cần trả (bao gồm tiền mua ban đầu tiền điện) trong x năm sử
dụng cho cả hai loại tủ lạnh trên.
b) Thời gian sử dụng trong bao lâu thì nên mua tủ lạnh loại A để người mua có lợi hơn?
Bài 6: (3 điểm). Cho ∆ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC)
a) Chứng minh: ∆ABH ∆CBA, từ đó suy ra AB
2
= BH.BC
b) Chng minh: AH
2
= BH.CH
c) V BD là phân giác của góc ABC (D thuộc AC); k CI BD (I thuc BD).
Chng minh: BD
2
= AB.BC AD.CD
d) CI kéo dài cắt tia BA ti M; MD ct BC ti K. Chng minh:
1
CA
DA
BI
DI
MK
DK
.
--------------------------------------------
Đề 2. ĐỀ THI HỌC KỲ II QUẬN 3- NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian : 90 phút.
Bài 1. (3 điểm). Giải các phương trình sau :
a/
2 6 1xx
b/
3
1
2
x
x

c/
Bài 2. (1 điểm). Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :
12 1 9 3 8 1
12 3 4
x x x

Bài 3. (0,75 điểm). Trong phòng thí nghiệm, nhà sinh học nuôi cấy một loài vi khuẩn với số lượng ban đầu
là 100 con. Sau t (giờ), số lượng M của loài vi khuẩn trên được nuôi cấy là :
500 1 3
5
t
M
t
.
- 2 -
a/ Tính số lượng vi khuẩn đạt được sau 2 giờ.
b/ Sau bao nhiêu lâu thì số lượng vi khuẩn đạt được 1000 con ?
Bài 4. (0,75 điểm). Một hộp phấn không bụi dạng nh hộp chữ nhật,
chiều cao 8,2cm các kích thước mặt đáy 1,05dm 8,5cm. Hỏi
100 viên phấn trong hộp chiếm bao nhiêu phần trăm thể thích hộp (kết
quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân)?. Biết thể tích 1 viên phấn
3
6967mm
.
Bài 5. (1điểm). Một xe y đi từ tỉnh A đến tỉnh B theo một đường dài
70km. Lúc về, xe y đi đường khác dài 84km với vận tốc kém hơn
lúc đi là 8km/h. Tính vận tốc lúc về, biết thời gian lúc về gấp rưỡi thời gian lúc đi.
Bài 6. (2,5 điểm). Cho
ABC
vuông tại A (AB < AC) đường cao AH. Gọi M, N lần lượt hình chiếu
của H lên AB và AC.
a/ Chứng minh : ABC HBA
2
.AB BH BC
b/ Chứng minh :
2
2
AB BM
AC AM
.
c/ Gọi I là giao điểm của BN và CM. Chứng minh :
BIC AMIN
SS
.
--------------------------------------------
Đề 3. ĐỀ THI HỌC KỲ II QUẬN 4- NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian : 90 phút
Câu 1: (3 điểm). Giải các phương trình sau:
a/
7 5 11 5xx
b)
2
4 9 2 0x x x
c)
2
1 5 12
2 2 4
x
x x x


Câu 2: (1,5 điểm). Gii bất phương trình sau và biểu din tp nghiệm trên trục s:
a/
3 2 8xx
b/
23
5 12 4
7 3 21
x
xx


Câu 3: (1 điểm). Một hình chữ nht có chiều dài hơn chiều rng
4m và chu vi bằng 40m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
a/ Tính chiều cao CG của hình hộp.
b/ Người ta đổ 12 000 cm
3
khối nước vào bể. Hỏi nước trong b
dâng lên cách miệng b bao nhiêu cm? Biết th tích hình hộp
ch nhật là V = Dài
Rng
Cao.
a/ Chng minh: BHA đồng dng BAC và AB
2
= BH.BC
b/ Cho AB = 15 cm, BC = 25 cm, BF = 5cm. Tính đ dài BH, EF.
c/ T E k đường thẳng vuông góc vi EB cắt đoạn AC ti K (K nm giữa A C). Chứng minh
AF.BE = BK.EF (không sử dng gi thiết câu b).
--------------------------------------------
Đề 4. ĐỀ THI HỌC KỲ II QUẬN 5- NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian : 90 phút.
Câu 1: Giải các phương trình sau:
34 cn
40 cm
30 cm
C
B
D
G
E
H
F
A
Câu 4: (0,75 điểm). Mt trạm xăng trong một ngày bán được 1500
lít xăng gồm hai loại là xăng sinh học E5 và xăng A95, thu
được 29 598 000 đồng. Nếu giá một lít xăng E5 là 18 500
đồng, giá một lít xăng A95 là 20 180 đồng. Em hãy tìm
xem trạm xăng ấy bán bao nhiêu lít xăng mỗi loi.
Câu 6: (2,75 điểm). Cho ABC vuông tại A (AB < AC) đưng cao
AH. Trên tia AH lấy điểm E sao cho H nm giữa A E. Qua
E k đường thng song song vi BC cắt tia AB kéo dài tại F.
Câu 5: (1 điểm). Một cái bể hình hộp ch nhật ABCD EFGH có các kích thưc EH
= 40 cm, HG = 30 cm, CH = 34 cm như hình vẽ.
- 3 -
a)
9
22,22
5
34 xx
; b)
2
25
)10(
5
2
5
5
x
xx
x
x
x
x
.
Câu 2: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a)
2
)2(3
3
212 xx
; b)
34 32
2
xxx
.
Câu 3: Bạn An mua 5 cây bút bi gồm hai loại bút bi xanh và bút bi đỏ. Giá tiền
1 bút bi xanh là 15 nghìn đồng, giá tiền 1 bút bi đỏ là 20 nghìn đồng,
tổng cộng bạn An phải trả 85 nghìn đồng. Hỏi bạn An đã mua bao nhiêu
bút bi xanh và bút bi đỏ?
Câu 4: Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A, B ở hai bên bờ sông người ta
làm như sau: trên bờ chứa điểm A chọn điểm C, chọn điểm D trên đoạn
AC rồi dựng DE song song với AB (E ở trên đoạn BC và nằm cùng bờ
chứa điểm A) (xem hình vẽ). Biết rằng AC = 42 m, CD = 16 m, DE = 14 m. Tính khoảng cách AB
(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Câu 5: Số học sinh khối 8 của một trường không thay đổi trong cả năm học. Cuối học kì 2, có 60% học
sinh khối 8 không đạt học sinh giỏi và số học sinh giỏi ở học kì 1 chỉ bằng
7
5
số học sinh giỏi ở học
kì 2. Có 28% số học sinh không đạt học sinh giỏi ở
học kì 1 lại đạt học sinh giỏi ở học kì 2. Có 18 em
từng đạt học sinh giỏi ở học kì 1 lại không đạt học
sinh giỏi ở học kì 2. Tìm số học sinh khối 8 của
trường đó.
Câu 6: Một miếng bìa hình vuông cạnh 3x (cm), người ta
cắt bỏ đi bốn góc là bốn hình vuông cạnh x (cm)
rồi gấp lại thành một hình hộp không có nắp (xem
hình vẽ). Em hãy tìm x biết hình hộp có thể tích bằng 1000 (cm
3
).
Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD, vẽ BH vuông góc với đường chéo AC (H
AC).
a) Chứng minh
ABH
ACB.
b) Cho AB = 7 cm, BC = 24 cm. Tính độ dài BH.
c) Gọi O là giao điểm của AC và BD, K là trung điểm của AB, BH cắt OK tại G, đường thẳng AG cắt
OB tại L. Chứng minh LH // AB.
* Chú ý: Câu 4, Câu 6: không vẽ hình vào bài làm.
--------------------------------------------
Đề 5. ĐỀ THI HỌC KỲ II QUẬN 6- NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian : 90 phút.
Bài 1: (3 điểm). Giải các phương trình sau
a/
2
5 9 20x x x x
b/
5 2 7 3
3 4 5
x x x

c/
2 3 5xx
d/
2
2 4 2
2 4 2
x x x
x x x


Bài 2: (2 điểm). Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a/
2
3 5 2 5x x x
b/
2 3 4 2
5 3 4
x x x

Bài 3: (1 điểm). Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật kích thước chiều dài 2m, chiều rộng 0,5m
chiều cao 1m. Nước trong bể hiện chiếm 70% thể tích của bể.
a/ Hãy tính thể tích của b chứa nước.
b/ Hin trong b chứa bao nhiêu lít nước? (1dm
3
= 1lít)
Bài 4: (1 điểm). Xe 1 đi từ A đến B với vận tốc 30km/h. Sau đó 1 giờ 30 phút xe 2 khởi hành đi từ B về A
với vận tốc 35 km/h. Hỏi xe 1 đi bao lâu thì gặp xe 2? Biết đoạn đường từ A đến B dài 175 km.
Bài 5: (3 điểm). Cho
ABC vuông tại A, đường cao AH.

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán các quận huyện TPHCM

18 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán các quận huyện TPHCM do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

18 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán các quận huyện TPHCM được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Toán lớp 8, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

............................................

Ngoài 18 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán các quận huyện TPHCM. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
15 7.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9 Xem thêm