Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường tiểu học Trần Quang Khải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4

Thư viện đề thi lớp 4 xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường tiểu học Trần Quang Khải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 bao gồm đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 môn Sử - Địa cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường tiểu học Tiến Thịnh B năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Lịch sử - Địa lý trường tiểu học Phú Lương, Thái Bình năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 theo Thông tư 22

TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI

Họ tên:

Lớp:

SỐ

BÁO DANH

…………

KTĐK – CUỐI NĂM HỌC – 2016 - 2017

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - Lớp 4

Ngày: ……./4 /2017

(Thời gian: 40 phút)

Giám thị

A. Phần lịch sử

Câu1: ../0.5đ

Câu 2: …/1đ

Câu 3: ...../1đ

Câu 4: …/1đ

Câu 5: …/1đ

PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC SINH

  1. LỊCH SỬ

Câu 1. Những thành thị nổi tiếng của nước ta ở thế kỉ XVI-XVII là:

(Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)

a. Hội An, Hưng Yên, Phố Hiến. c. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.

b. Thăng Long, Phố Hiến, Đà Nẵng. d. Thăng Long, Hội An, Quãng Nam.

Câu 2. Hãy nối từ ngữ cột A với từ ngữ cột B cho thích hợp:

A

B

Đúc đồng tiền mới

Chính sách văn hóa của Vua Quang Trung

Dịch chữ Hán ra chữ nôm

Chiếu khuyến nông

Chính sách kinh tế của Vua QuangTrung

Chiếu lập học

Câu 3. Em nêu nhận xét các câu sau: (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)

a.

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long.

b.

Nhà vua trực tiếp điều hành mọi việc quan trọng.

c.

Nhà Nguyễn đặt ra Bộ luật Hồng Đức để cai trị đất nước.

d.

Thành lập các trạm ngựa để để đưa tin nhanh từ Bắc tới Nam.

Câu 4. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các ghi nhớ sau:

a.

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong, nông dân và binh lính được phép đưa cả gia đình vào Nam …………………………...

b.

Các trận thắng lớn trong chiến dịch đại phá quân Thanh là…………………...

…………………………

Câu 5. Em hiểu câu: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” của Vua Quang Trung như thế nào?

B. Phần Địa lý

Câu6: ../0.5đ

Câu 7: …/2đ

Câu 8: …/1đ

Câu 9: …/1đ

Câu10:…/1đ

ĐỊA LÍ

Câu 6. Biển Đông bao bọc các phía nào của đất nước ta?

(Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)

a.

phía Đông và phía Tây.

c.

phía Đông, phía Bắc.

b.

phía Tây và phía Nam.

d.

phía Đông, phía Nam và phía Tây Nam.

Câu 7A. Em nêu vai trò của biển đối với nước ta.

B. Kể tên hai đảo hoặc hai quần đảo của nước ta mà em biết?

Câu 8. A. Ghi chữ cái trước ý em chọn vào ô trống bên dưới cho thích hợp.

  1. là đồng bằng lớn nhất nước ta.
  2. khô nóng, và thường bị hạn hán, bão lụt.
  3. mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt.
  4. vào mùa khô, đồng bằng Nam Bộ rất thiếu nước ngọt.

Đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm là: □, □, □

B. Nhìn tranh và hãy giải thích cá được nuôi bè ở đồng bằng sông Cửu Long là như thế nào?

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4

Câu 9. Điền từ thích hơp vào chỗ chấm nội dung sau đây.

- Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ ………………………….. Bến sông nổi tiếng của thành phố Cần Thơ là …………………. Nơi tạo ra nhiều giống lúa mới ở thành phố Cần Thơ là ……………………… Nơi có vườn cò ở thành phố Cần Thơ là ………………………….

Câu 10. A. Em nêu nhận xét các câu sau: (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)

a. Dãy núi Bạch Mã tạo ra sự khác biệt về khí hậu ở đồng bằng miền Trung.

b. Đồng bằng duyên hải Miền Trung là đồng bằng lớn nhất nước ta.

B. Cồn cát ven biển là nét đặc trưng của đồng bằng duyên hải miền Trung. Vì sao người dân nơi đây thường trồng phi lao ở các cồn cát?

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ CUỐI NĂM HỌC LỚP 4

NĂM HỌC 2016 - 2017

Câu 1: c

Câu 2:

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4

- Học sinh trả lời được 4 ý được 1 đ, trả lời 2 đến 3 ý được 0.5 đ

Câu 3:

a. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long. Đ

b. Nhà vua trực tiếp điều hành mọi việc quan trọng. Đ

c. Nhà Nguyễn đặt ra Bộ luật Hồng Đức để cai trị đất nước. S

d. Thành lập các trạm ngựa để để đưa tin nhanh từ Bắc tới Nam. Đ

Câu 4: Thứ tự các từ cần điền là:

a. khai hoang lập ấp (0.5đ)

b. Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa. (0.5đ)

Câu 5: Tham khảo:Nhà vua muốn nhắc nhở rằng: Muốn xây dựng đất nước phải ra sức học tập tốt. Vì học tập tốt sẽ trở thành người tài giỏi.

Hoặc: Nhà vua muốn đề cao viêc nâng cao dân trí để xây dựng đất nước.

- Học sinh trả lời được 4 ý trở lên được 1 đ, trả lời 2 đến 3 ý được 0.5đ

Câu 6: d

Câu 7:

A. - Biển điều hòa khí hậu (0.5 đ)

- Kho muối vô tận, cung cấp khoáng sản, hải sản. (0.5 đ)

- Thuận lợi phát triển du lịch và xây dựng cảng biển. (0.5 đ)

B. - Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (0.5 đ)

Câu 8:

A. a, c, d

B. Bè nuôi cá như ngôi nhà nổi trên sông, người dân sống trong ngôi nhà đó để chăm sóc cá. Cá được nuôi trong lồng chìm dưới bè nổi. Thức ăn cho cá do nhà máy chế biến sẵn.

Câu 9: Thứ tự các từ cần điền là: sông Hậu/ Ninh Kiều/ Viện nghiên cứu lúa/Bằng Lăng.

- Học sinh trả lời 3 ý được 1đ, trả lời 2 ý được 0.5đ

Câu 10: A. Đ; S (0.5đ)

B. Người dân ở đây trồng phi lao để ngăn các cồn cát di chuyển vào sâu trong đất liền gây hại cho đất trồng. (0.5đ)

Đánh giá bài viết
2 2.074
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử - Địa Xem thêm