Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường Tiểu học Duy Phiên B, Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018

VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí




 KIM TRA
C 2017 - 2018
MÔN: LCH S-A LÍ- LP 5
(Thi gian làm bài: 40 phút)
m
Nhn xét c
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 chính thc)
A.  

Câu 1. 

- 
- 


Câu 2. 

không"?





Câu 3.
-ha-
a. Châu Phi c. 
b.  d. 
Câu 4. 
a 
 
Câu 5. 
a. Sông Côn- c. Sông Mi- giê
b. Sông Nin 
VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Câu 6. 


 

B.  
Câu 1: 










Câu 2: 













VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
    TRA  CHK II
  2017 2018
Môn    lí,  5
A.    câu  1 
Câu
1
2
3
4
5
6

c
c
a
d
b
d
B.  
.
Câu 1. (2 

- 
- 
- 
Câu 2. (2 



Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường Tiểu học Duy Phiên B, Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp kèm theo đáp án, giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi cuối học kì 2 lớp 5.

Thư viện đề thi VnDoc.com mời các em học sinh, quý thầy cô và quý phụ huynh còn tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử - Địa,.... theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập!

Đánh giá bài viết
9 1.245
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm