Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7 phòng GD&ĐT thị xã An Khê, Gia Lai năm 2014 - 2015

13 517

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7 

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7 phòng GD&ĐT thị xã An Khê, Gia Lai năm 2014 - 2015 là tài liệu luyện thi học kỳ 2 lớp 7 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Sinh học giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn Sinh học tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2013 - 2014

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Mai Pha, Lạng Sơn năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Cảnh Hóa, Quảng Bình năm 2015 - 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ AN KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2014-2015
Môn: SINH HỌC 7
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng (1 điểm)

a) Ếch đồng có hiện tượng trú đông ...

b) Ếch đồng có hiện tượng di cư mùa đông.

c) Ếch đồng là động vật biến nhiệt

d) Ếch đồng là động vật hằng nhiệt

e) Thằn lằn bóng đuôi dài có trứng được thụ tinh trong.

f) Thằn lằn bóng đuôi dài có trứng được thụ tinh Ngoài.

g) Trứng thằn lằn bóng đuôi dài có vỏ dai nhiều noãn hoàn.

k) Trứng thằn lằn bóng đuôi dài có vỏ đá vôi nhiều noãn hoàn.

Câu 2. Điền vào chổ trống sao cho đúng (1điểm)

Cho các cụm từ: tập tính, hình thái, thấp, cao.

Sự đa dạng loài được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm (1)..................và (2).................. của từng loài. Ở môi truờng đới lạnh và hoang mạc đới nóng độ đa dạng động vật (3).............. Ở môi truờng nhiệt đới khí hậu nóng ẩm độ đa dạng động vật (4).............

Câu 3: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A.

Cột A  Cột B  Câu trả lời
1. Lớp lưỡng cư a. Hô hấp bằng mang 1........
2. Lớp bò sát b. Hô hấp bằng phổi 2......
3. Lớp chim c. Hô hấp bằng da 3.........
4. Lớp thú e. Hô hấp bằng da và phổi 4.........
  f. Hô hấp bằng phổi và túi khí   

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 4. (2 điểm) Trình bày đặc điểm kiểu bay vỗ cánh ở chim? Cho ví dụ chim có kiểu bay lượn, và kiểu bay vỗ cánh?

Câu 5. (2 điểm) Thế nào là Sinh sản vô tính sinh sản hữu tính, lấy ví dụ cho mỗi hình thức?

Câu 6. (3,0 điểm) Hãy nêu đặc điểm của thú móng guốc? phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ? Cho ví dụ thú móng Guốc và từ đó xếp chúng vào các bộ thú móng Guốc

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng (mổi ý đúng 0,25đ) : a, c, e, g

Câu 2 (1 điểm): 1 - Hình thái; 2 - tập tính; 3 - thấp; 4 - Cao.

Câu 3 (1 điểm)

1 - e;          2 - b;              3 - f;          4 - b

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 4: Đặc điểm kiểu bay vỗ cánh ở chim

 • Cánh đập liên tục (0,5đ)
 • Bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh (0,5đ)

VD:

 • Chim có kiểu bay lượn (0,5đ)
 • Chim có kiểu bay vỗ cánh (0,5đ)

Câu 5: 

 • Sinh sản vô tính không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái với nhau (0,5đ)
 • VD đúng  (0,5đ)
 • Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.  (0,5đ)
 • VD đúng  (0,5đ)

Câu 6: 

 • Đặc điểm của thú móng guốc: số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc (1,0đ)
 • Thú Guốc chẵn: số ngón chân chẵn, có sừng, đa số nhai lại (0,5đ)
 • VD (0,5đ)
 • Thú Guốc lẻ: số ngón chân lẽ, không có sừng (trừ tê giác), không nhai lại (0,5đ)
 • VD đúng  (0,5đ)
Đánh giá bài viết
13 517
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh Học Xem thêm