Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
Task 1. Listen and tick . There is one example.
Example:
A.
B.
1.
A.
B.
2.
A.
B.
3.
A.
B.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.
A.
B.
5.
A.
B.
Task 2. Listen and tick or cross . There are two examples.
Examples:
A.
B.
2.
3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5.
Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example (0).
0. Where does Jane go with her friends at weekends?
A.
B.
C.
1. What do the girls like doing?
A.
B.
C.
2. What do the boys love doing?
A.
B.
C.
3. What do some boys and girls like doing?

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 4.486
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm