Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 5 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0).
A.
D.
B.
E.
C.
F.
Task 2. Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example:
A. It’s sunny in May.
B. It’ll be sunny.
C. It was sunny.
1. A. It will be a cold and cloudy day.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Tomorrow is the weather forecast day.
C. Welcome to the weather forecast.
2. A. It’s raining in Ha Noi now.
B. It’ll be rainy next week.
C. It’ll be rainy on Sunday.
3. A. There is a dry season and a rainy season.
B. There are four seasons.
C. There are two seasons.
4. A. It’s usually cold and rainy.
B. It’ll be often windy next month.
C. It’s my favourite season, winter.
5. A. It’s not your favourite season.
B. It’s hot in summer.
C. It’s summer.
Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example.
Example:
What does she do in her free time?
A.
B.
1. What does he do in his free time?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
B.
C.
2. What does his father often do in his free time?
A.
B.
C.
3. What do they often do at the English club?
A.
B.
C.
4. What does Lan do in her free time?

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe mp3 và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 nắm chắc kiến thức đã học hiệu quả. 

Tải trọn bộ đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 4.510
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm