Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Thư viện đề thi lớp 1 xin giới thiệu đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi là tài liệu bao gồm bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 có bảng ma trận đề thi

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương

Ma trận kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 2

Mạch kiến thức, kỹ năng

Số câu / Số điểm

Mức 1 (4)

Mức 2 (3)

Mức 3 (2)

Mức 4 (1)

Tổng

SỐ HỌC:

- Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số trong phạm vi 100.

- Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.

Số câu

4

3

1

8

Số điểm

4

3

1

8

ĐẠI LƯỢNG:

- Đo, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

HÌNH HỌC

Số câu

Số điểm

GIẢI TOÁN:

- Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính .

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra

CHỦ ĐỀ

Số câu

Mức 1
(4 TN)

Mức 2
(3TN )

Mức 3
(2 TL)

Mức 4
(1 TL)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

SỐ HỌC

Số câu

4

3

1

7

1

Câu số

1,2,6,7

3,4,8

5

ĐẠI LƯỢNG

Số câu

1

1

Câu số

10

HÌNH HỌC

Số câu

Câu số

GIẢI TOÁN

Số câu

1

1

Câu số

9

CỘNG

4

3

2

1

7

3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1

a) Trong các số: 65, 78, 94, 37 số nào lớn nhất

A. 92 B. 78 C. 94 D. 65

b) Trong các số: 65, 78, 94, 37 số nào bé nhất

A. 32 B. 35 C. 31 D. 37

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1

a) Số liền sau của 54 là:

A. 52 B. 55 C. 53 D. 51

b) Số liền trước của 70 là:

A. 72 B. 68 C. 69 D. 74

Câu 3: Tính 32 + 50 = ? M2

A. 62 B. 72 C. 82 D. 52

Câu 4: Tính M2

14 + 3 -7 = ........ 40 cm + 30 cm = .........

Câu 5: Đặt tính rồi tính: M3

30 + 40

19 - 9

14 + 3

60 - 30

Câu 6: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1

Trong các số 15; 66; 40; 09; 70. Số tròn chục là

A: 15; 40 B: 66; 40 C: 40; 70 D: 09; 70

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1

"Số 55" đọc là:

A. năm năm B. năm mươi lăm
C. năm mươi năm D. lăm mươi lăm

Câu 8: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M2

84 + 4 - 7 = . . . . .

A: 80 B: 85 C: 83 D: 81

Câu 9: Hà có 25 que tính, Lan có 34 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính? M3

Câu 10: M4

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7 cm:

...................................................................................................

b) Điền số vào ô trống

75 - 5 = 65 +

Đánh giá bài viết
10 31.174
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm