Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015 có 4 câu hỏi và đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho bài thi cuối năm sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 - 11 - 12

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

Năm học 2014 - 2015

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Môn: Toán – Lớp 11

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề).

Câu 1. (2,0 điểm) Tìm các giới hạn sau

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm các giá trị của m để hàm số y liên tục tại x = -2. Biết:

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 3. (3,0 điểm)

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 4. (4,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, các cạnh bên SA, SB, SC, SD có độ dài bằng a√3. Gọi O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của đoạn AB, K thuộc đoạn SA và AK = 2KS.

a). Chứng minh rằng SO  (ABCD) và mp(SAC)  mp(SBD)

b). Tính góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABCD).

c). Tính góc giữa đường thẳng CM và mặt phẳng (SBC)

d). Tính khoảng cách giữa đường thẳng CM và đường thẳng BK theo a.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Câu 1:

Đáp án đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11

Câu 2:

Đáp án đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11

Câu 3:

Đáp án đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 11

Câu 4:

Đáp án đề kiểm tra học kỳ II môn Toán

Đánh giá bài viết
1 5.631
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm