Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi được ra theo hình thức hoàn toàn là trắc nghiệm với 50 câu hỏi, phần đáp án đã được VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để các bạn học sinh đối chiếu kết quả.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 Online

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 07 tháng 04 năm 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

1. A

2. C

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. A

9. C

10. B

11. C

12. A

13. D

14. A

15. B

16. B

17. C

18. D

19. B

20. D

21. D

22. C

23. B

24. D

25. C

26. A

27. D

28. B

29. D

30. D

31. D

32. A

33. D

34. C

35. D

36. D

37. B

38. C

39. D

40. A

41. C

42. A

43. B

44. C

45. A

46. B

47. B

48. C

49. B

50. B

Toán lớp 12

Xem thêm đề thi học kì 2 các lớp

Mời làm đề thi học kì 2 các lớp Online

Đánh giá bài viết
1 809
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm