Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Ngô Quyền năm học 2014 - 2015

1 339

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Ngô Quyền năm học 2014 - 2015 là đề kiểm tra học kì II lớp 12 môn Toán có đáp án đi kèm được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn củng cố lại kiến thức, ôn thi cuối năm môn Toán lớp 12 hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 12 - Sở GD và ĐT Đà Nẵng

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

*******

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Toán 12 - THPT

Thời gian làm bài: 90 phút

********

Câu I. (4 điểm)

  1. Tìm nguyên hàm của Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 biết rằng F(1) = 4e.
  2. Tính các tích phân:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 - 5x + 6 và y = -z + 6.

Câu II. (2 điểm)

  1. Tìm phần ảo của số phức z biết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12.
  2. Giải phương trình sau đây trên tập số phức: -z2 + 2z - 5 = 0.

Câu III. (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; -3) và đường thẳng d có phương trình:Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 

  1. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d.
  2. Tìm tọa độ giao điểm B của d và mặt phẳng (Q): z - y + z - 2 = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (Q).

Câu IV. (2 điểm)

  1. Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện |z - 3 - 6i| = |z - 3i|. Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất.
  2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm B(1; 2; -1), C(3; 0; 5). Tìm tọa độ điểm A thuộc mặt phẳng (P): -x + 2y - 2z + 10 = 0 sao cho tam giác ABC cân tại A và có diện tích bằng 11√2.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Đánh giá bài viết
1 339
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm