Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2016 - 2017 được ra theo Thông tư 22, có ma trận đề thi và đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối năm.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Quài Tở, Điện Biên năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lương Tài, Hưng Yên năm 2016 - 2017

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
KHỐI II


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
Năm học 2016 – 2017
Môn: Toán
(Thời gian mỗi bài: 40 phút không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1: (M1-1đ) Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng.

a) Số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 999           B. 111          C. 100          D. 1000

b) Số bé nhất có ba chữ số là:

A. 1000          B. 100          C. 200          D. 900

Câu 2: (M2-0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng.

Số 16 là kết quả của phép tính nào?

A. 4 + 4 x 2                B. 3 + 5 x 2

C. 10 + 6 x 0                D. 6 + 2 x 5

Câu 3 (M1-0,5đ) Số thích hợp viết vào chỗ chấm: 1m =.........mm là:

A. 10             B. 20          C. 1000            D. 100

Câu 4: (M2-0,5đ) Hà đi ngủ lúc 21 giờ, Lan đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Đáp án đúng là:

A. Hà đi ngủ muộn hơn Lan.              B. Lan đi ngủ muộn hơn Hà.

C. Hà và Lan đi ngủ cùng một lúc.          D. Lan đi ngủ sớm hơn Hà.

Câu 5: (M2- 1đ) Chu vi hình tứ giác sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

A. 21cm          B. 20cm         C. 19cm          D. 22cm

Câu 6 (M4-0,5đ) Số cần điền vào chỗ chấm là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

A. 749            B. 703          C. 503           D. 123

Câu 7: (M2-1đ) Độ dài đường gấp khúc sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

A. 12cm           B.13cm          C. 14cm        D. 15cm

II. Tự luận:

Câu 8: (M1-2đ)

a) Đặt tính rồi tính:

275 + 624                784 - 534

b) Tìm x:

x – 300 = 700              500 + x = 1000

Câu 9: (M2-1đ) Tính:

a) 645 + 23 – 347           b) 4 × 8 + 312

Câu 10: (M3-2đ) Giải bài toán sau:

Đổ 35l dầu vào các can, mỗi can chứa 5l dầu. Hỏi cần bao nhiêu can như thế để đựng hết số dầu?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2

I. Trắc nghiệm khách quan:

Câu

1. a)

1. b)

2

3

4

5

6

7

Đáp án

A

B

D

C

B

A

C

C

II. Tự luận:

Câu 8: (2đ) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

a) Đặt tính rồi tính:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

b) Tìm x:

x – 300 = 700                  500 + x = 1000

     x = 700 + 300                  x = 1000 – 500

     x = 1000                      x = 500

Câu 9: (M2-1đ) Tính: (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)

a) 645 + 23 – 347 = 668 - 347        b) 4 × 8 + 312 = 32 + 312

             = 321                       = 344

Câu 10 (2đ)

Bài giải

Số can để đựng hết số dầu là: (0,5đ)

35 : 5 = 7 (can) (1đ)

Đáp số: 7 can (0,5đ)

Đánh giá bài viết
4 5.315
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm