Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Phú Hộ, Phú Thọ năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Thư viện đề thi lớp 2 giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Phú Hộ, Phú Thọ năm học 2015 - 2016 có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hữu ích môn toán lớp 2. Tài liệu này giúp các em học sinh tự ôn luyện và vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán để đạt được kết quả tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Quang Trung

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỘ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

NĂM HỌC: 2015- 2016

MÔN TOÁN – KHỐI 2

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 3 trăm, 4 đơn vị viết là:

A. 3004 B. 34 C. 304 D. 403

Đọc số vừa tìm được: ..........................................................

Câu 2: Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là:

A. 400 B. 4 C. 40 D. 48

Câu 3: Dãy số nào xếp theo thứ tự tăng dần?

A.742, 427, 724, 472
B. 427, 472, 724, 742
C. 742, 724, 427, 472
D. 427, 472, 742, 724

Câu 4: Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998 B. 999 C. 987 D. 1000

Câu 5: Khi kim dài chỉ số 3, kim ngắn chỉ qua số 10 thì đồng hổ chỉ mấy giờ?

A.3 giờ 10 phút B. 10 giờ 15 phút
C. 10 giờ 3 phút D. 3 giờ kém 10 phút

Câu 6: Cho hình tam giác có độ dài ba cạnh là 2cm, 30mm,15mm. Vậy chu vi hình tam giác là:

A. 65 B. 47mm C. 65cm D. 65mm

Phần II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

100 - 74

45 + 29

849 – 426

7 + 752

Bài 2: > , < , =

1km ... 300 m + 600m 40 cm + 60 cm ... 2m

10dm ..... 10 cm + 90cm 5 dm + 50cm .... 1m

Bài 3:

a) Tính

421m + 35m : 5 =........................

= .......................

45 : 5 x 1 = ......................

b) Tổng của hai số là số tròn chục lớn nhất có ba chữ số, biết một số hạng là 490. Tìm số hạng còn lại.

Bài 4: Có một số quả cam chia đều vào 8 đĩa, mỗi đĩa 5 quả cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 5: Trong hình bên:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Có...... hình tam giác

Có..... hình tứ giác

Đáp án - thang điểm môn Toán học kì 2 lớp 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. B

Câu 6. D

Phần II. Tự luận

Bài 1 (1 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

KQ: 26,74, 423, 759

Bài 2 (1 điểm). Mỗi dấu điền đúng cho 0,25 điểm

1km > 300 m + 600m 40 cm + 60 cm < 2m

10dm = 10 cm + 90cm 5 dm + 50cm = 1m

Bài 3:

a) (1 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 đ

421m + 35m : 5 = 421m +7m = 428m

45: 5 x 1= 9 x 1 = 9

b) (1 điểm) Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là 990.

Tổng hai số là 990 (0,5đ)

Số hạng còn lại là: 990 – 490 = 500 (0,25 đ)

Đáp số: 500 (0,25 đ)

Bài 4 (2 điểm)

Tóm tắt: (0,5 điểm)

Có tấ cả số quả cam là: (0,5 điểm)

5 x 8 = 40 (quả) (0, 75)

Đáp số: 40 quả (0,25)

Bài 5: (1 điểm)

- Có 6 hình tam giác (0,5 đ)

- Có 7 hình tứ giác (0,5 đ)

Đánh giá bài viết
1 4.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm