Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019

83 30.312

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019

Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng( hoặc làm theo yêu cầu)

1. (M1) (1 điểm)

a. Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) x 3 là bao nhiêu?

A. 84573

B. 83573

C. 86573

D. 84673

b. Số 23 được viết bằng chữ số La Mã như thế nào?

A. XIII

B. XXIII

C. XXIIV

D. IIIXX

2. (M1) (1 điểm)

a. Số liền sau của số 52869 là số nào?

A. 52979

B. 52869

C. 52870

D. 52970

b. Số bé nhất trong các số sau là số nào?

A. 7159

B. 4768

C. 4719

D. 9401

3. (M1) (1đ)

a. Một hình vuông có cạnh 7cm. Tính chu vi hình vuông đó?

A. 11cm

B. 14cm

C. 21cm

D. 28cm

b. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 3cm là bao nhiêu?

A. 15cm

B. 30cm

C. 36cm

D. 60cm

4. (M3) (1đ) Có 36 bạn xếp được 4 hàng. Hỏi có 54 bạn thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

A. 6 hàng

B. 8 hàng

C. 12 hàng

D. 18 hàng

5. (M2) (1 điểm)

a. Ngày 29/4 /2018 là chủ nhật thì ngày 2 /5/ 2018 là:

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

b. Từ nhà em đi lúc 7 giờ kém 15phút, đến trường là 7 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? (M2- 0,5 điểm)

A. 15 phút.

B. 20 phút.

C. 25 phút.

D. 30 phút

6. (M3) (1đ) Chu vi của hình vuông là 28 cm. Diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 14

B. 32

C. 56

D. 49

7. (M2) ( 1đ) Đặt tính rồi tính:

36807 + 53069

76483 – 15456

10814 x 6

92648 : 4

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

8. (M2) ( 1 điểm) Tìm x:

a. x x 2 = 63174

b. x : 6 = 4527

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

9. ( M3) (1đ)Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 360m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng cỡ đó?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

10. (M4) (1đ) Tính hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau? Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối kì 2 lớp 3 Năm học 2018 - 2019

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức

1

Mức

2

Mức

3

Mức

4

Tổng

Số học :- Đọc, viết, so sánh, cộng, trừ (có nhớ, không nhớ) các số trong phạm vi 10000,100000.

- Nhân, chia các số có bốn, năm chữ số cho số có một chữ số(có nhớ, không nhớ)

- Tính giá trị của biểu thức.

- Tìm số chia chưa biết.

- Thống kê dãy số liệu.

- Giải bài toán bằng hai phép tính.

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

 

Số câu

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

1

 

7

 

Số điểm

 

1

 

2

 

3

 

1

 

7

Đại lượng và đo đại lượng :

- Bảng đơn vị đo độ dài.

- Giờ, tháng, năm

- Tiền Việt nam

- Áp dụng giải các bài toán về đại lượng và đo đại lượng

 

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

1

Yếu tố hình học :

- Trung điểm của đoạn thẳng

- Hình tròn,tâm, bán kính.

- Chu vi,diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

 

Số câu

2

 

 

 

 

 

2

 

Số điểm

2

 

 

 

 

 

2

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu, câu số,

số điểm

Mức 1

 

Mức 2

 

Mức 3

 

Mức 4

 

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

02

 

 

02

01

 

 

01

06

Câu số

1,2

 

 

7,8

5

 

 

10

 

Số điểm

01

 

 

02

02

 

 

01

07

Đại lượng và

đo đại lượng

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

02

Câu số

 

 

3

 

 

9

 

 

 

Số điểm

 

 

01

 

 

 

 

 

01

Yếu tố hình học

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

Câu số

4

 

 

 

6

 

 

 

 

Số điểm

02

 

 

 

 

 

 

 

02

Tổng

 

 

 

Số câu

03

03

03

01

10

Số điểm

10đ

%

30%

 

30%

 

30%

 

10%

 

100%

Tham khảo thêm các đề thi lớp 3 khác:

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
83 30.312
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm