Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017

5 3.247

Đê thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm học 2016 - 2107 bao gồm đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối năm đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo chuẩn các mức độ theo Thông tư 22 cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Vân Xuân, Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Môn: Toán - Lớp 3

Năm học 2016 - 2017

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh: .......................................................................

Lớp: 3E. Trường Tiểu học Hưng Thủy.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số liền sau số 12075 là: (0,5đ)

A. 12074        B. 12076          C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm ba tư
B. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư
C. Mười bảy nghìn chín ba tư
D. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024       B. 2042      C. 2204         D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

A. 48 cm
B. 28 cm
C. 64 cm
D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410       B. 76400        C. 75410        D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ kém 5 phút đến 6 giờ 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút       B. 8 phút       C. 10 phút      D. 15 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN 5 điểm

Câu 7. Tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005                 b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

a. 10712 : 4               b. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. (1 đ)

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu

Nội dung hướng dẫn chấm

Điểm

1

B

0,5 điểm

2

D

0,5 điểm

3

A

1 điểm

4

B

1 điểm

5

A

1 điểm

6

C

1 điểm

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005             b. X x 3 = 12485

X = 2005 - 1999                 X = 12486 : 3

X = 6                        X = 4162

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

- Tính đúng mỗi phép tính được 0.5đ

- Kết quả sai nhưng đặt tính đúng thì được 0.25đ

Câu 9: (2đ) Bài giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông có độ dài là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm2) (0,5 đ)

Đáp số: 36 cm2 (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: X x 4 : 7 = 12

X = 12 x 7 : 4

X = 21

Vậy số đó là: 21

Đánh giá bài viết
5 3.247
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm