Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học A Nhơn Mỹ, An Giang năm 2015 - 2016

2 1.905

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học A Nhơn Mỹ, An Giang năm 2015 - 2016 có đáp án kèm theo là đề thi cuối kì II lớp 4 môn Toán được VnDoc sưu tầm dành cho các bạn học sinh lớp 4 ôn tập, nhằm đạt kết quả tốt trong bài thi cuối năm. Mời các bạn cùng tham khảo. 

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường tiểu học A Nhơn Mỹ, An Giang năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học A Nhơn Mỹ, An Giang năm 2015 - 2016

Trường TH A Nhơn Mỹ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – KHỐI 4
Năm học: 2015- 2016
MÔN: TOÁN
Thời gian: 40 phút

A- Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Rút gọn phân số 4/12 ta được phân số nào dưới đây:

Đề thi hki 2 môn Toán lớp 4

Câu 2: Chữ số thích hợp điền vào ô trống để:

Số Đề thi hki 2 môn toán lớp 413 chia hết cho 3 là:

A. 1                  B. 9             C. 8             D. 6

Bài 3: 5 giờ 20 phút =... phút?

A. 520               B. 320                  C. 70                D. 5020

Bài 4. Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là:

Đề thi hki 2 môn Toán lớp 4

B- Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 5: Tính

Đề thi hki 2 môn Toán lớp 4

Bài 6. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 3/4m và 2/5m. Tính diện tích hình thoi đó?

Bài 7. Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người.

Bài 8:

a. Viết các số hoặc phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn Đề thi hki 2 môn Toán lớp 4

b. Điền vào chỗ chấm Đề thi hki 2 môn Toán lớp 4

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: A,         Câu 2: C,        Câu 3: B,       Câu 4: A

Câu 5: 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 6: Diện tích hình thoi là:  (0,25đ)

 Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 7: Vẽ sơ đồ

Hiệu số phần bằng nhau là: 6 - 1 = 5 (phần) (0,25đ)

Giá trị của mỗi phần là: 30 : 5 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Tuổi con là: 6 x 1 = 6 (tuổi) (0,5đ)

Tuổi cha là: 6 x 6 = 36 (tuổi) (0,5đ)

(Hoặc: 30 + 6 = 36 (tuổi))

Đáp số: Cha: 36 tuổi (0,25đ)

Con: 6 tuổi 

Câu 8: 

 Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 (0,5đ)

b. Là phân số: 5/5 hoặc 1 (0,5đ)

Đánh giá bài viết
2 1.905
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm