Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán dưới đây là Đề thi cuối năm môn Toán lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng năm học 2015 - 2016. Đây là đề thi tham khảo hay dành cho cả giáo viên và học sinh được VnDoc sưu tầm và giới thiệu. Các thầy cô có thể sử dụng tài liệu này để ra đề thi, đề ôn tập tốt cho học sinh. Các bạn học sinh có thể luyện đề nhằm ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra học kì II sắp tới.

Đề thi cuối năm môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2014 - 2015 trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh

Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng năm 2015 - 2016

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
MÔN: Toán- Lớp 5
Năm học 2015 – 2016
Thời gian làm bài: 40 phút

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: Đề thi hki 2 môn toán lớp 5
Đề thi hki 2 môn toán lớp 5

Câu 2: Kết quả của phép tính 9,03 : 2,1 là

A. 3,4 B. 4,3 C. 2,4

Câu 3: Một hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:

A. 16 dm2 B. 24 dm2 C. 8 dm2

Câu 4: Hình tròn có bán kính 2,5cm, chu vi hình tròn là:

A. 10,5 cm B. 15,7 cm C. 17,5 cm

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

a) 69,78+ 35,97 b) 35,4 x 6,8

c) 83,45 – 30,98 d) 36,66 : 7,8

Câu 6; Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4 b) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

Câu 7: Tìm x

249,1 – x = 10,6 5,6 : x = 4

Câu 8: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được người đó?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mỗi câu trả lời đúng 1điểm

Câu 1: (1 điểm) A. 12/11

Câu 2: (1 điểm) B. 4,3

Câu 3: (1 điểm) B. 15,7 cm

Câu 4: (1 điểm) B. 24 dm2

Câu 5: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 6: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

a) 2,5 x 7,8 x 4 = (2,5 x 4) x 7,8
= 10 x 7,8
= 78

b. 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9
= 10 x 7,9
= 79

Câu 7: (2 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)

a) 249,1 –X = 10.6
X = 249,1 – 10,6
X = 238,5

b) 5,6 : X = 4
X = 5,6 : 4
X = 1,4

Bài 8: (2 điểm)

Bài giải

15 phút = 0,25 giờ (0,5 điểm)

Quãng đường đi được của đó là: (0,5 điểm)

12,6 x 0,25 = 3,15 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: 3,15 km (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
37 8.987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán Xem thêm