Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 10 nâng cao (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Để chuẩn bị cho kỳ thi hết học kỳ I, Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn: Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 10 nâng cao (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013).

Đề thi học kì I môn Lịch sử:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 01)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Địa lý - Lớp 10 Nâng cao
Dành cho học sinh lớp 10 chuyên Sử

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Buổi thi: Chiều ngày 22/12/2012

ĐỀ THI:

Câu 1 (4 điểm):

Phân tích thái độ của triều đình nhà Nguyễn trong giai đoạn thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam 1858 – 1884.

Câu 2 (2 điểm):

So sánh hai giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX.

Câu 3 (4 điểm):

Phân tích những tiền đề dẫn tới hình thành khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Câu 1 (4 điểm): Phân tích thái độ của triều đình nhà Nguyễn trong giai đoạn thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam 1858 – 1884.

- Giai đoạn 1858 – 1862:

Triều đình tổ chức và lãnh đạo nhân dân kháng chiến:

Mặt trận Đà Nẵng

Mặt trận Gia Định. Nhấn mạnh tính chất phòng thủ mà không thể hiện thái độ kiên quyết tiến công, bỏ lỡ cơ hội thay đổi cục diện.

- Giai đoạn 1862 – 1884:

Triều đình chuyển sang thái độ thỏa hiệp, bạc nhược, cắt đất cầu hòa, thể hiện bằng lần lượt kí các Hiệp ước với thực dân Pháp:

Hiệp ước Nhâm Tuất 1862: …

Hiệp ước Giáp Tuất 1874: …

Hiệp ước Hác măng 1883: …

Hiệp ước Patơnốt 1884: …

Câu 2 (2 điểm): So sánh hai giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX.

Giai đoạn 1885 - 1888
Giai đoạn 1888 - 1896
Đĩa bàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chủ yếu ở đồng bằng Chủ yếu ở miền núi trung du Bắc Trung Bộ
Lãnh đạo Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết và phái chủ chiến Các thủ lĩnh, văn thân sĩ phu yêu nước theo ý thức hệ phong kiến
Lực lượng tham gia Phái chủ chiến trong triều đình, các văn thân sĩ phu, nông dân… Các văn thân sĩ phu, thổ hào địa phương, nông dân, đổng bào thiểu số…
Tính chất Phong trào có sự thống nhất Diễn ra lẻ tẻ, không có sự lien kết
Kết cục Vua Hàm Nghi bị bắt Phong trào thất bại

Câu 3 (4 điểm): Phân tích những tiền đề dẫn tới hình thành khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX.

- Kinh tế:

+ Khái quát cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 1897 - 1914.

+ Tác động kinh tế: mầm mống kinh tế tư bản, quan hệ sản xuất TBCN…

- Xã hội:

+ Xuất hiện một số giai tầng mới …

+ Mâu thuẫn xã hội tiếp tục phát triển…

- Tư tưởng:

+ Trào lưu dân chủ tư sản tràn vào Việt Nam đầu thế kỉ XX:

+ Từ Trung Quốc: phong trào Duy tân, Cách mạng Tân Hợi…

+ Từ Nhật Bản: cải cách Minh Trị…

+ Trong bối cảnh đó, các sĩ phu yêu nước Việt Nam đã có sự chuyển biến về tư tưởng:

+ Giải phóng dân tộc gắn liền với duy tân đất nước, thay đổi chế độ xã hội.

+ Mất niềm tin vào chế độ phong kiến, có khái niệm về dân chủ và dân quyền, gắn nước với dân…

+ Phải kết hợp nhiều hình thức đấu tranh khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 3.716
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm