Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 11 cơ bản (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

2 2.365

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 02)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Địa lý - Lớp 11 Cơ bản
Dành cho tất cá các lớp (trừ lớp 11 Sử)

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Buổi thi: Tiết 1 buổi Sáng ngày 17/12/2012

ĐỀ THI:

Câu 1 (3.0 điểm)

Qua diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ nhất, hãy rút ra tính chất và hậu quả của cuộc chiến tranh này?

Câu 2 (5.0 điểm)

Hãy nêu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Nga trước cách mạng tháng Hai 1917? Tóm tắt diễn biến cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và rút ra nhận xét?

Câu 3 (2.0 điểm)

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga? Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Câu 1: Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra hai giai đoạn:

- Tính chất: Đế quốc đối với cả hai phe,.. 

- Hậu quả:

+ Gây thiệt hại về người và của,.... 

+ Cục diện thế giới thay đổi,...

Câu 2: Tình hình nước Nga trước cách mạng:

- Chính trị: Là nước quân chủ chuyên chế,... 

- Kinh tế: Phong kiến đan xen kinh tế TBCN

- Xã hội: Nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhât, mâu thuẫn xã hội lên cao, nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn,...

* Tóm tẳt diễn biến cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

- Tháng 2-1917 (lịch Nga): Mở đầu là cuộc biểu tình của nữ công nhân,...

- Kết quả : Chế độ phong kiến Nga hoàng sụp đổ, nước Nga song song tồn tại hai chính quyền,... 

Nhận xét:

- Cách mạng diễn ra nhanh chóng (8 ngày)

- Hình thức đấu tranh từ thấp đến cao (bãi công, tổng bãi công chính trị, khởi nghĩa vũ trang)

- Đông đảo quần chúng tham gia

- Cục diện 2 chính quyền song song tồn tại

Câu 3:

* Ý nghĩa: 

- Đối với nước Nga: Làm thay đổi tình hình đất nước,... làm thay đổi số phận hàng triệu con người Nga, mở ra một kỷ nguyên mới,... 

- Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới,...có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới trong đó có Việt Nam đi theo cách mạng tháng Mười Nga,...

2 2.365
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học kì I môn Lịch sử lớp 11 cơ bản (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) để xem.
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm