Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An

Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Toán 11, mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An, tài liệu bao gồm 26 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phương trình lượng giác : \sqrt{3}.tan x + 3 = 0 có nghiệm là:

A. x = -π/3 + k2\pi

B. x = π/3 + kπ

C. x = π/6 + kπ

D. x = -π/3 + kπ

Câu 2: Điều kiện để phương trình m.sinx - 3 cos x = 5 có nghiệm là:

A. m ≥ 4

B. m ≤ -4; m ≥ 4

C. m ≥ 34

D. −4 ≤ m ≤ 4

Câu 3: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đó?
A. 1

B. 2

C. 4 D.

Câu 4: A3n 24 = thì n có giá trị là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 5: Cho 10 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng khác nhau tạo nên từ 2 trong 10 điểm trên:

A. 90

B. 20

C. 45

D. 30

Câu 6: Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

A. 20

B. 14

C. 24

D. 36

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An. VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 477
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm