Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Vĩnh Long

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Vĩnh Long, qua bộ tài liệu này chắc chắn các bạn học sinh sẽ rèn luyện cách giải bài tập Toán 12 nhanh và hiệu quả hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĨNH LONG

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 12 - THPT

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (40 câu, 8,0 điểm)

Câu 1. Cho hàm số f (x) đồng biến trên tập số thực R . Với mọi x1, x2 thuộc R thì?

A. f (x1) < f (x2)

B. x1 x2 < x2 ⇒ f (x1) < f (x2)

C. f (x1) > f (x2)

D. x1 > x2 ⇒ f (x1) < f (x2)

Câu 2. Tìm m để hàm số y = x -1/x + m đồng biến trên khoảng (2; +oo)?

A. m ∈ (-2; 0)

B. m ∈ (-oo; -2)

C. m ∈ (-1; +oo)

D. m ∈ (2; +oo)

Câu 3. Cho hàm số y\ =\sqrt{6-x-x^2}. Hãy chọn đáp án đúng.

A. Hàm số nghịch biến trên (-oo;1/2) và (-1/2;2)

B. Hàm số đồng biến trên (-oo; -3) và (2; +oo)

C. Hàm số đồng biến trên (-3;1/2)

D. Hàm số đồng biến trên (-oo; - 1/2) và (-1/2;2)

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực m để hàm số y = sin x + cos x + mx đồng biến trên R?

A. -2 < m <2

B. -\sqrt{2} ≤ m ≤ \sqrt{2}

C. m ≥ \sqrt{2}

D. m £ - \sqrt{2} .

Câu 5. Hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?

A. y = -x4 - 2x2 -1

B. y = x4 + 2x2 -1

C. y = 2x4 + 4x2 +1

D. y = x4 - 2x2 -1

Câu 6. Đường thẳng nối điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y = x3 - x + m đi qua điểm M (3; -1) khi m bằng bao nhiêu?

A. m = 1

B. m = 2

C. m = 0

D. m = -1

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x3 + 3x2 -12x + 2 trên đoạn [-1, 2] đạt tại x = x. Giá trị x0 bằng?

A. -1

B. 1

C. -2

D. 2

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Vĩnh Long. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.253
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm