Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2015 - 2016 theo Giáo trình Let's go 1A

40 29.456

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 theo Giáo trình Let's go 1A

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2015 - 2016 theo Giáo trình Let's go 1A với nhiều dạng bài tập hay và hữu ích dành cho các em học sinh tham khảo. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Phương Nam B

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang

THE FINAL TEST OF ENGLISH FOR THE THIRD GRADERS

School year: 2015-2016 – Testing date: ____________.Time allowed: 35 minutes

School:_______________________

Class: 3______

 

Student’s name:

___________________________

Scores

I. Put the words next to the correct picture: (2.5 points)

a yellow rectangle                     markers                 two purple ovals

a bag                  see the board                   fat

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016

II. Unscramble and write : (2,5 points)

0. these/ What/ are/? => What are these?

1. count/ I / ten/ can/ to

=>............................................

2. color/ these/ What/ are/?

=>............................................

3. meet/ nice/ you/ to/ It's

=>............................................

4. is/ grandmother/ This/ my

=>............................................

5. sister/ tall/ and/ is/ pretty/ My

=>............................................

III. Answer the questions : (2,5 points)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016

 IV. Read and match: (2,5 points)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016

The end!

Đánh giá bài viết
40 29.456
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm