Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang

44 24.597

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang có kèm file nghe và đáp án cụ thể dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Mời bạn đọc tham khảo!

⇔ Tham khảo thêm Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 3 mới nhất: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019 NEW

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có file nghe + đáp án

ĐỀ THI

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

II. Listen and circle (1pt)

1. a. living room.            b. dining room.             c. bathroom

2. a. five dogs              b. five parrots             c. nine parrots

3. a. cycling               b. dancing                c. singing

4. a. trains                b. kites                  c. planes

5. a. a puzzle              b. a yo-yo                c. a robot

III. Listen and number (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

IV. Listen and tick (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

V. Listen and complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.

1. The bathroom is large.

2. I have a new _____________.

3. My sister is _____________.

4. I like _____________ days.

5. The book is _____________ the chair.

Part II. Reading

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a blue car, a green ship and a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black and red. He has a red ship, a green car and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

I. Tick Yes or No:

1. Nam and Dong have many toys.

2. Nam has a yellow ball and a blue car.

3. Dong is Nam's friend.

4. They always play together.

II. Read the passage again and answer the questions:

1. How many toys does Nam have?

He has four toys.

2. How many toys does Dong have?

He has __________________________________.

3. What color is Nam's ship?

It is _____________________________________.

4. What color are Dong's robots?

They are _________________________________.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

II. Complete sentences:

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Good luck to you!!!

⇔ Tham khảo thêm đề thi Tiếng Anh lớp 3 có file nghe khác: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 HOT

ANSWER KEYS

Part I. Listening

I. Listen and match (1pt)

1. a; 2. b; 3. d; 4. e; 5. c

II. Listen and circle (1pt)

1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c

III. Listen and number (1pt)

a. 2; b. 5; c. 3; d. 1; e. 4

IV. Listen and tick (1pt)

1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b

V. Listen and complete (1pt)

1. bathroom; 2. kite; 3. reading; 4. rainy; 5. on

Part II. Reading

I. Tick Yes or No

1. Yes; 2. Yes; 3. No; 4. Yes

II. Read the passage again and answer the questions:

1. He has four toys.

2. He has five toys.

3. It is green.

4. They are black and red.

PART III: Writing

I. Look at the picture and the letters.

1. house; 2. gate; 3. fence; 4. drawing

II. Complete sentences:

1. flying; 2. under; 3. two; 4. skipping

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án của Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
44 24.597
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm