Đề thi học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Lâm Đồng môn Ngữ văn

1 465

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010- 2011

MÔN THI: NGỮ VĂN - THPT
Thời gian:
180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 18/02/2011

Câu 1: (8 điểm)

Biết lắng nghe – điều kì diệu của cuộc sống.

Suy nghĩ của anh/chị về vấn đề trên.

Câu 2: (12 điểm)

Bàn về quá trình văn học, sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008, trang 178 viết: “Văn học phát triển trong sự kế thừa và cách tân: văn học dân gian là cội nguồn của văn học viết, người sau thâu nhận giá trị văn học của người trước và tạo nên những giá trị mới”.

Anh / chị hãy làm rõ dấu ấn thơ ca dân gian trong một số tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại để thấy được “văn học dân gian là cội nguồn của văn học viết”.

1 465
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Lâm Đồng môn Ngữ văn để xem.
Học tập Xem thêm