Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2019-2020

1 19
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
S GD&ĐT GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THC
thi có 01 trang)
K THI CHN HSG LP 12
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN THPT
Thời gian: 180 phút
ĐỀ BÀI
Câu 1: ( 2,0 điểm) Cho m số
32
33y x mx
dy x
=
cắt đồ thị
tại ba đim phân bit có hoành đ
lập thành cấp số cộng.
Câu 2: (4.0 điểm)
a) Giải phương trình sau trên tập s thc
( )
( )
2
2 1 18 54 1x x xx+ −+= +
b) Gii h phương trình trên tp s thc
( )
(
)
22
2
2
2
2020
2019 1
2020
2 3 19 3 2
yx
x
y
y xx y
+
=
+
+ −=
Câu 3: (2,0 điểm)
Tìm h s ca
10
x
trong khai trin
( )
( )
2
3
2
1
12
4
n
fx x x x

= ++ +


vi
n
là s t nhiên
tha mãn
32
14
n
nn
AC n
+=
Câu 4: (2,0 điểm) Cho tam giác
ABC
sin sin 2sinAC B+=
và
23
tan tan
2 23
AC
+=
. Chứng
minh rằng tam giác
ABC
đều.
Câu 5: (2,0 điểm) Cho dãy số (un) xác định bởi
1
1
2
43
,1
32
n
n
n
u
u
un
u
+
=
= ∀≥
Tính
11
2
11 1
...
12 1
lim
n
uu u
A
n
+ ++
−−
=
là mt CSN.
Câu 6: (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho hình chữ nhật
ABCD
. Gọi
H
hình chiếu vuông góc của
B
lên
,
M
N
lần lượt trung điểm của
BH
AH
. Trên cạnh
CD
lấy điểm
K
sao cho tứ giác
MNCK
hình bình hành. Biết
92
;
55
M



,
( )
9;2K
, điểm
B
thuộc đường thẳng
1
:2 2 0d xy−+=
điểm
C
thuộc
2
: 50dxy−=
và hoành độ đỉnh
C
lớn hơn
4
. Tìm ta đ các đnh ca hình
chữ nhật
ABCD
.
Câu 7: (2,0 điểm). Cho tứ diện
ABCD
thể tích
V
. Gọi
I
điểm thuộc miền trong của tứ
diện
ABCD
, các đường thẳng
AI
,
BI
,
CI
,
DI
lần lượt cắt các mặt phẳng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
= −+
đồ thị
(
C
)
. Tìm tất cả các
giá trthực của
tham số
m
để đường thẳng
:
( )
BCD
,
( )
ACD
,
( )
ABD
,
( )
ABC
tại các điểm
M
,
N
,
P
,
Q
thỏa mãn
AI MI CI DI
MI NI PI QI
= = =
. Biết
IBCD
a
VV
b
=
, với
,ab
a
b
tối giản. Tính
S ab= +
.
Câu 8: (4,0 điểm) Cho hai số thực dương
a
,
b
thỏa mãn
( )
44
8 23ab a b
−= +
. Tìm giá trị lớn
nhất của biểu thức
2 2 22
11
1 1 13
ab
P
a b ab
=++
+++
.
-----------HẾT-----------
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 8 bài tự luận, thí sinh làm đề thi trong thời gian 180 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thêm tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 19
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm