Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Hậu Giang môn Toán lớp 12 hệ bổ túc (2010 - 2011) Đề thi học sinh giỏi

Giới thiệu

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Hậu Giang môn Toán lớp 12 hệ bổ túc (2010 - 2011).

Đề thi học sinh giỏi môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH HẬU GIANG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: TOÁN LỚP 12 THPT (Hệ bổ túc)

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 30/11/2010


Bài 1:

Tính giá trị của biểu thức: A = x3 - 3xy2 – 2x2y - 2/3y3 tại 

Bài 2:
Tính gần đúng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 

Bài 3:

Tính gần đúng khoảng cách giữa hai điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số f(x) = x– 5x+ 2x + 1.

Bài 4:

Tính gần đúng toạ độ các giao điểm M, N của đường tròn x+ y- 8x + 6y = 21 và đường thẳng đi qua hai điểm A(4; -5), B(-5; 2)

Bài 5:

Tính giá trị gần đúng của a và b nếu y = ax + b là tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ

Bài 6:

Cho A = BCNN(209865; 283935) Tính chính xác A2

Bài 7: Tính gần đúng giá trị của a và b nếu đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M(5; 4) M và là tiếp tuyến của hypebol 

Bài 8:

Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với các cạnh AB = 9cm, , chân đường cao là giao điểm H của hai đường chéo đáy, cạnh bên SA = 7cm. Tính gần đúng đường cao SH và thể tích hình chóp.

Bài 9:

Tìm hệ số của số hạng chứa x28 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của 

Bài 10.

Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình: 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Hậu Giang môn Toán lớp 12 hệ bổ túc (2010 - 2011) để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 12