Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán khối 10 hệ GDTX

1 144

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: TOÁN - KHỐI 10 GDTX

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/01/2011

Bài 1:

Tính gần đúng giá trị của biểu thức:
Đề thi học sinh giỏi giải toán MTCT môn Toán khối 10

Bài 2:

Tính gần đúng các nghiệm của phương trình:
Đề thi học sinh giỏi giải toán MTCT môn Toán khối 10

Bài 3:

Cho hàm số 

Tính gần đúng giá trị hàm số tại 

Bài 4:

Tìm gần đúng nghiệm hệ phương trình:
Đề thi học sinh giỏi giải toán MTCT môn Toán khối 10

Bài 5:

Một người đi xe đạp từ A đến B dài 101 km.Do có việc gấp người ấy tăng vận tốc thêm 2,3 km/h so với vận tốc dự định nên đến B sớm hơn 1giờ. Tính gần đúng vận tốc dự định của người ấy

Bài 6:

Tính gần đúng giá trị x, biết:
Đề thi học sinh giỏi giải toán MTCT môn Toán khối 10

Bài 7:

Cho parabol (P): y = ax2 + bx + c. Tính gần đúng giá trị a, b và c biết (P) qua A(-1;2); 

Bài 8:

Tìm gần đúng tọa độ giao điểm của parapol (P1): y = x2 - 4x - 5/2 và parapol (P2): y = -2x2 - x - 3/2

Bài 9:

Cho hình thang ABCD có 2 đường chéo vuông góc nhau. Hai cạnh đáy AB = 3,56cm, DC = 8,33cm, cạnh bên AD = 5,19cm . Tính gần đúng độ dài cạnh bên BC

Bài 10:

Cho tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông b = 10/3 cm; c = 5,1234cm.

Tính gần đúng độ dài đường cao ha ứng với cạnh huyền

Tính gần đúng diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.

1 144
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán khối 10 hệ GDTX để xem.
Học tập Xem thêm